BÄŞINJI FASYL: ATA-ENÄNI SYLAMAK HAKYNDA

Oglum, bizi ýaradan Alla dünýäni abat saklamak üçin nesliñ dowamlylygyny ýola saldy we muña haýwanlaryñky ýaly heserli duýgyny sebäpkär et ... Doly oka»

Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 670 | Добавил: Nurdan | Дата: 31.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Keý-Kowus

ÖMRÜÑ MANYSY

Ýalaňaç dogduň adamzat,
Indi saňa don gerek.
Magtymguly Pyragy.

Aglap dünýä inýäň adam diýen zat:
Onsoň agyň gülkä garyşan gerek.
Ýöne weli gülk ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 530 | Добавил: Gurban | Дата: 31.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Kerim Gurbannepesow

GIJEKI MEÝLISDEN SOŇ

1.

Ine birden kalbym doldy gussadan,
Dünýe ýüzün sowan ýaly bolup dur,
Gözel Zemin bilen Asman arasy,
Boşap galan-sowan ýaly bolup dur.
... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 451 | Добавил: Raýdaş | Дата: 31.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Allanazar Rejebow

ÖZÜM HAKDAKY HAMHYÝALLARDAN

Men pany dünýäden gaýdamda, dogan,
“Bir uçgun armanly köýdi” diýerler.
“Ol pir bolmasa-da bir ýalky dogan,
Hakykat donuny geý ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 490 | Добавил: Нawеran | Дата: 31.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Italmaz Akmyradow