02:21

Begenip aglaryn doglan günümde

BEGENIP AGLARYN DOGLAN GÜNÜMDE

Ahmal köp adamda şeýle bolmagy;
Ahmyr kän, ökünç kän gursagy dörsem.
Eje, günä etdigim bor öňüňde,
Dünýä inenime gynanyp ýörsem.

Ýöne käte şonuň ýalam bolaýýa,
Diýýärsiň: "Nämüçin indimkäm dünýä?!".
Şeýdibem bikemal, parhsyz perzentler,
Eziz eneleriň göwnüne degýä.

Eje, seniň balaň bikemal däldir,
Beýle sözler üçin toba ederin.
Söýýänligim üçin täzeçilligi,
Köne pikirlerim täze ederin.

Menem iki gezek ýaşap bilmerin,
"Ýene bir saparda!.." diýäýer ýaly.
Seniň bilen bagly ýitgilerimi,
Ýeňil däldir, aglap ýeňäýer ýaly.

Ählisin bezäris yşkymyz bilen,
Heý, erbedi bormy aý-u günüň-de?!
Ýaşap ýörenime şükürler edip,
Begenip aglaryn doglan günümde.
Категория: Goşgular | Просмотров: 126 | Добавил: Haweran | Теги: Ogultäç Oraztaganowa | Рейтинг: 5.0/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Musa Jelile / Goşgular - 15.02.2023
Бунтовщик / Goşgular - 25.01.2023
Бог / Goşgular - 31.01.2023
«Чудный мир волшебной сказки!..» / Goşgular - 09.01.2023
Aşyk bolmuşam / Goşgular - 14.02.2023
Ürgenç rowaýaty / Goşgular - 06.01.2023
Преосуществление / Goşgular - 18.01.2023
«Ты придёшь и обнимешь…» / Goşgular - 24.01.2023
Семинаристу, писавшему эпиграмму / Goşgular - 28.01.2023
«Сквозь разноцветные стёкла закат…» / Goşgular - 10.01.2023

Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Kovalevskiy  
1521
Желаю поэтессу больших успехов в творческом мире.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]