19:10

Bolýar, hoş...

BOLÝAR, HOŞ...

Bolýa
razymy sen unudan dünýäň,
Söýgüsine özge eýýe çykarna.
Küýsemezmiň, meni islän arzuwyň,
Dideleňden göz ýaş bolup çykanda.
Gabanmazmyň, meni özge gujaklap,
Düýşleriňe talaň salsa, sähelçe.
Içki dünýäň, titremezmi gök kimin
Arman çekip oýanmazmyň säherde.

Unutdyňmy, ýa unudan bolýamyň,
Ýeň astyndan bakaňokmy gelerme.
Sen üýtgediň, men üýtgedim kim biler
Name berdi bize ykbal deregne.
Meni undyp gazandyňmy ýeke zat
Bozuldymy düýnki ýazylan adym.
Sen bugün üýtgeşik gürleýän boldyň,
Mensizlik dälmidi ýigrenýän zadyň...?!

Bolýa
razymy sen gülemde sensiz,
Ýa aglasam ynjamazmy gurasagyň.
Ýeller saňa ýetirmezmi ahymy,
Çaga deýin göz ýaş döken pursadym.
Ýyllar ötüp, özge ýigit keşbinde
Söýgi perişdesi sorasa halyň.
Sen şol gün diýmezmiň sessiz pyşyrdap,
Bir şahyr oglanda gidipdi janym..

Pozmarynam, garalaman adyňy,
Sen mensiz çydasaň menem çydaryn.

Allanur ÇARYÝEW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 432 | Добавил: Мylayym | Теги: Allanur Çaryýew | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Günäsizlerim / Goşgular - 15.01.2023
Pulsuz günüm. Duşuşykda / Goşgular - 06.01.2023
Monolog / Goşgular - 20.01.2023
Лира часов / Goşgular - 07.01.2023
Jogabyny tapyp bilmedik sowalym / Goşgular - 08.02.2023
Ýaşlygymyzyň şaýady / Goşgular - 06.01.2023
Н.Ф.Щербине / Goşgular - 04.02.2023
«Усталым душам вдруг сдаётся…» / Goşgular - 06.01.2023
Deprem / Goşgular - 13.02.2023
Змей Горыныч / Goşgular - 22.01.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]