19:41

Çatryk

ÇATRYK

Hüýt gara gijeleň öçüşip reňki,
Ruhumam göwrämde tapmady gerim.
Barybir, dymmasam boljak däl meňki,
Sözüme ornansoň tagamy deriň.

Ýadaw çatryklarda daňyň atarna,
Gör, näçe garaşdym, bir gözüm çenäp.
Goý, indi, bolgusyz gürrüň otarma,
Gödek näzenin deý sypaýy jenap!

Köçelerden çöpläp çyksam it sesin,
Barymy sowrardym ýele, ikuçsuz.
Indi bir, düýşlerim uçup gitmesin!
Indi bir, dilegim ýerine duşsun!

Men aýdym aýdaryn entek-entekler,
Ýaşap ýörsem içim içime sygman.
Owazymdan lezzet alsyn tentekler,
Bilsediň, şoň üçin ýüregim dymýar.

21.08.2018 ý.

Sungat GURBANGELDIÝEW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 401 | Добавил: Мylayym | Теги: Sungat Gurbangeldiýew | Рейтинг: 4.0/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Güýzdäki düýş / şol bir şygryň iki äheňi / Goşgular - 02.02.2023
«Что в имени тебе моём?..» / Goşgular - 05.01.2023
Söýgi ýeserligi / Goşgular - 08.02.2023
«О, я хочу безумно жить…» / Goşgular - 05.02.2023
Her gijede / Goşgular - 22.01.2023
«Нет, я не изменил. До старости глубокой…» / Goşgular - 02.02.2023
Эмигрант / Goşgular - 09.02.2023
Pyşbaga bilen içýan / Goşgular - 06.01.2023
Во время болезни / Goşgular - 09.01.2023
«Там, в полусумраке собора…» / Goşgular - 14.01.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]