04:21

Doglan günüñ gutly bolsun, Gülälek!

Doglan günüñ gutly bolsun!

www.kitapcylar.ml edebi-çeper we taryh saýtynyñ adminstrasiýasy saýtymyzyñ işjeñ agzasy Gülälek Begjanowany (nik ady @Raziýe_Soltan) şu gün, 2019-njy ýylyñ 16-njy martynda 24 ýaşyny doldurýandygy mynasybetly tüýs ýüregimizden mübärekleýäris. Uzak ýyllar saýtyñ işjeñ agzasy bolup, okyjylarymyzyñ  we çeper sözüñ muşdagy bolan her kesiñ öwgüsine mynasyp boljak ýazgylaryny we terjimelerini paýlaşmagyny arzuw etmek bilen birlikde, oña uzak ömür, berk jan saglyk, durmuşda üstünlik, işinde rowaçlyk, maşgalasynda bagtlylyk ýaran bolmagyny Beýik Allatagaladan nyýaz edýäris!

Hormatlamak bilen @Kitapçylar. 

Категория: Gutlaglar | Просмотров: 674 | Добавил: Нawеran | Рейтинг: 4.0/6
Awtoryň başga makalalary

Gutlaglar bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 3
0
1 Gumlygelin  
8
Gülälek doglan güniñ gutly bolsun uýam.Adyñ ýaly owadan bagtyñ bolsun.Señ üçin ähli gerekli zatlar şol BAGTYÑ içindedir...

0
2 Raziýe_Soltan  
16
Ahlinize sag bolsun aydyaryn hemmanize Alladan bagt masgala abadancylygyny dileyn.

0
3 Мylayym  
83
Menem gutlaglara goşulýan. Saglyk, abraý, bagt arzuw edýän,Gülälek! Doglan günüň gutly bolsun!

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]