1 2 3 4 5 »
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ 21 MAPTA

Возрождая извечную традицию живого звучащего поэ ... Doly oka»
Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 79 | Добавил: Haweran | Дата: 21.03.2023 | Teswirler (0) | Теги: Edebi wakalar

ÝÜZÜNJI ÝYLYNDA

"Pygamber" kitaby hususanam milletleriñ we mezhepleriñ köp ýeri ... Doly oka»
Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 131 | Добавил: Gökböri | Дата: 02.02.2023 | Teswirler (1) | Теги: Semir Ataullah

RUS MILLI EDEBIÝAT BAÝRAGYNYŇ TÄZE EÝELERI

Russiýada «Большая книга» milli edebiýat baýragy 17 ýyl bäri yzygiderli g ... Doly oka»
Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 79 | Добавил: Bagabat | Дата: 28.12.2022 | Teswirler (0) | Теги: Aýmuhammet Nurgeldiýew

TÜRKMEN HEKAÝALARY TÜRK DILINDE

Türkiýede 2022-nji ýylyň 8-nji awgustynda, türk ýazyjysy Ahmet Gökçimeniň terjime et ... Doly oka»
Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 223 | Добавил: Bagabat | Дата: 29.11.2022 | Teswirler (9) | Теги: Ahmet Gökçimen

«BUKER» BAÝRAGYNYŇ ÝEŇIJISI

Ýazyjy Şehan Karunatilaka «Maali Almeýdanyň ýedi aýy» (The Seven Moons of Maali Almeida) ... Doly oka»
Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 101 | Добавил: Bagabat | Дата: 20.10.2022 | Teswirler (2) | Теги: Edebi wakalar

TÜRKMEN BILGESI YUSUF AZMUN'A ARMAĞAN

Yusuf Azmun, Türkmen dili ve edebiyatı sahasında bugün yaşayan en büyük o ... Doly oka»
Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 105 | Добавил: Gökböri | Дата: 09.10.2022 | Teswirler (0) | Теги: Ýusup Azmun

EDEBIÝAT BOÝUNÇA NOBEL BAÝRAGYNY KIM ALAR? ☻

2022-nji ýylyň 6-njy oktýabrynda, 202 ... Doly oka»
Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 144 | Добавил: Bagabat | Дата: 05.10.2022 | Teswirler (5) | Теги: Serdar Ataýew

TÜRKMEN ŞAHYRYNYŇ GOŞGULAR KITABY PUŞTU DILINDE

Owganystan Demokratik Respublikasy bilen Sowet Soýuzynyň halklarynyň arasyndaky dostluk, medeni aragatnaşyk barha pugtalanýar. Bu hyzmatdaş ... Doly oka»
Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 92 | Добавил: Haweran | Дата: 14.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Nurmuhammet Aşyrpur

HÜJÜME UÇRAN SALMAN RÜŞDINIÑ "ŞEÝTAN AÝATLARY" KITABYNYÑ SATUWY ARTDY

Ýazyjynyñ eserleri onuñ pyçaklananyndan bir ... Doly oka»
Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 128 | Добавил: Gökböri | Дата: 30.08.2022 | Teswirler (0) | Теги: Bewan Hýorli

LIWAN ÝAZYJYSYNYŇ ESERI TÜRKMEN DILINDE

Liwan halklary öz hukuklary ugrunda göreşmäge çagyrýan belli jemgyýetçilik işgäri, Beýrutyň “Telegraf” gazetiniň eýesi hem baş redaktory Nasyb Metn ... Doly oka»
Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 86 | Добавил: Haweran | Дата: 21.08.2022 | Teswirler (0) | Теги: Ata Atdaýew

AMAN KEKILOWYŇ DOGLAN GÜNÜNIŇ 110 ÝYLLYGYNA BAGYŞLANÝAR

Ýurdumyzda Türkmenistanyň ... Doly oka»
Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 151 | Добавил: Bagabat | Дата: 19.05.2022 | Teswirler (1) | Теги: Aman Kekilow

TÄZE ŞYGYR KITABY

Golaýda Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan şahyr zenan A ... Doly oka»
Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 256 | Добавил: Bagabat | Дата: 06.04.2022 | Teswirler (2) | Теги: Altyn Baýramdurdyýewa

KIM BU

"Downton Abbey" ("Аббатство Даунтон")…
2010-njy ýylda ekrana çykan i ... Doly oka»
Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 198 | Добавил: Gökböri | Дата: 21.01.2022 | Teswirler (0) | Теги: Soner Ýalçyn

INTERNET WE KITAP

Milli internet ulgamynda edebiýat çygrynda ýörgünli saýtlaryň biri bolan Kitapçy.kom saýtyndaky zenan şahyrlaryň durmuş ýoly we döredijiligi bilen halkymyzyň ýaş ýazyjy- ... Doly oka»
Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 255 | Добавил: Bagabat | Дата: 27.10.2021 | Teswirler (1) | Теги: Serdar Ataýew

TÄZE KITAP

2021-nji ýylyň 29-njy awgustynda bilgirje.ashgabat.in portalynda Güýçmyrat Durdymyradowyň “Mähir çeşme” atly şygyrlar we oýlanmalar kitaby elektron görnüşde goýlupdyr.
B ... Doly oka»
Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 191 | Добавил: Bagabat | Дата: 27.10.2021 | Teswirler (1) | Теги: Edebi wakalar

DÜNÝÄNIŇ IŇ BEÝIK ŞAHYRLARY

Russiýada dünýäniň iň beýik şahyrlary barada pikir soralyşyk geçirildi.
Pikiri soralanlar iň beýik şahyrlar hasapladylar:
1. Aleksandr Puşkini (7 ... Doly oka»
Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 306 | Добавил: Bagabat | Дата: 23.10.2021 | Teswirler (0) | Теги: Zaman Türkmenistan gazeti

KITAP DIÑLEÝJILERIÑ SANY ARTÝAR

Siz öz hyýalyňyzda geçmişe dolanýandygyňyzy janlandyryň. Heniz elektrik togunuň hem oýlanyp tapylmadyk şol  döwürlerinde dessanlar, rowaýatlar, goşgular, e ... Doly oka»
Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 180 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 08.10.2021 | Teswirler (0) | Теги: Amanmyrat Baýmyradow

EDEBIÝAT BOÝUNÇA NOBEL BAÝRAGY – 2021

2021-nji ýylda edebiýat boýunça Nobel baýragynyň laureaty hökmünde Beýik Britaniýada ýaşaýan, tanzaniýaly Abdulrazak Gurna yglan edildi. Bu barada Şw ... Doly oka»
Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 281 | Добавил: Bagabat | Дата: 07.10.2021 | Teswirler (8) | Теги: Serdar Ataýew

"SON TÜRKMEN" KITAP AÇIKLAMASI

Yavuz Sultan Selim Han’ın sırdaşı, tüm zaferlerinde ... Doly oka»
Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 211 | Добавил: Gökböri | Дата: 19.09.2021 | Teswirler (0) | Теги: Mehmet Yşyk