1 2 3 ... 8 9 »
• Okamak we ýazmak hakda

Ähli ýazylanlaryň içinde gan bilen ýazylanlary gow ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 34 | Добавил: Haweran | Дата: 28.05.2023 | Teswirler (0) | Теги: Fridrih Nişse


• Öçügsi günäkär hakda

Siz häkimler we gurban edijiler boýnuny uzatma ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 88 | Добавил: Haweran | Дата: 18.05.2023 | Teswirler (0) | Теги: Fridrih Nişse


• Lezzetler we hyjuwlar hakda

Dogan, eger sende bir hoşgylyk bar bols ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 85 | Добавил: Haweran | Дата: 25.02.2023 | Teswirler (0) | Теги: Fridrih Nişse

PEÝDASYZ ÇEKIŞMELER

Tutum birligini saklamak üçin hemmeler dymsa-da, bu ýagdaý ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 119 | Добавил: Gökböri | Дата: 16.01.2023 | Teswirler (1) | Теги: Tewfik Seýf


• Teni äsgermeýänler hakda

Teni äsgermeýänlere aýtjak sözüm bar. Ne-h ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 137 | Добавил: Haweran | Дата: 22.12.2022 | Teswirler (1) | Теги: Fridrih Nişse

PEKINDE SARTRY GÖZLEMEK

Dünýä ýazyjysy bolup galmagyñ ýerine szedunçy topara ag ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 93 | Добавил: Gökböri | Дата: 18.12.2022 | Teswirler (0) | Теги: Semir Ataullah

ŞEMSI TÖWRIZLINIŇ “ALTYN KYRK KADALARYNDAN”

Birinji kada: Ýaradany haýsy sözler bilen beýan edýänligimiz özümizi näh ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 100 | Добавил: Bagabat | Дата: 15.12.2022 | Teswirler (0) | Теги: Şemseddin Töwrizli

NEBSIŇ ÝEDI BASGANÇAGY

Ynsan ýaşaýşy hemişe-de syýahaty sergezdançylyk. Biz sallançakdan mazara çenli sapar edýäris. ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 147 | Добавил: Bagabat | Дата: 15.12.2022 | Teswirler (1) | Теги: Jelaleddin Rumy

AHMET FERDID: YSLAMÇY SOKRATMY ÝA ALDAWÇY?

Aslynda bu soraga Ferdidiň özem gülse gerek. Ýöne oňa ilkinji grek satiraçysyna meňzedip, “yslamçy Arhiloh” diýsek nähili garşylyk bererdi? Ş ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 87 | Добавил: Gökböri | Дата: 05.12.2022 | Teswirler (0) | Теги: Emir Tahiri


• Dünýäden ýüz öwrenler hakda

Wagtyň geçmegi bilen Zaratuştra dünýäde ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 112 | Добавил: Haweran | Дата: 19.10.2022 | Teswirler (1) | Теги: Fridrih Nişse


• Hoşgylygyň kürsüleri hakda

Zaratuştranyň ýanynda uky we hoşgylyk h ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 120 | Добавил: Haweran | Дата: 13.10.2022 | Teswirler (1) | Теги: Fridrih Nişse


• Üç öwrülme hakda

Size üç ruhy öwrülişigiň nämedigini: Ruhuň düýä öw ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 95 | Добавил: Haweran | Дата: 12.10.2022 | Teswirler (0) | Теги: Fridrih Nişse

ZARATUŞTRA ŞEÝLE DIÝDI

• Awtor hakda gysgaça maglumat

< ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 187 | Добавил: Haweran | Дата: 29.09.2022 | Teswirler (6) | Теги: Fridrih Nişse

POZITIWIZMIÑ PYGAMBERSUMAGY: OGÝUST KONT

Soñky döwürlerde käbir kişiler we toparla ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 139 | Добавил: Gökböri | Дата: 25.07.2022 | Teswirler (0) | Теги: Sefa Saýgyly

ADAM OGLY WE IKIÝÜZLILIK HAKYNDA

Adam ogly we ikiýüzlilik barada aýdara zat kän.
Sebäbi ikiýüzlilik diñe a ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 208 | Добавил: Gökböri | Дата: 20.07.2022 | Teswirler (2) | Теги: Çagry Gyrlangyç

ADAM NÄDIP HUDAÝLYGA TALAŞ EDIP BILÝÄR?

Ynanç meselesi ara düşende, ilki bilen göz ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 281 | Добавил: Gökböri | Дата: 19.07.2022 | Teswirler (4) | Теги: Aýşe Suju

MENTALITETI ÖWRENIŞ YLMYNYŇ BEÝLEKI YLYMLAR BILEN ARABAGLANYŞYGY

Bellenip geçilişi ýaly, mentalitet we mentallyk bolsa häzirki güne çenli ylmyň özbaşdak pudagynyň predmeti hökmünde garalm ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 122 | Добавил: Bagabat | Дата: 18.07.2022 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew

MENTALITETI ÖWRENIŞ YLMYNYŇ WEZIPELERI

Mentaliteti öwreniş ylmynyň esasy maksatlary şulardyr:

• mentalitetiň nazary-usuly düşünje binýadyny (konsepsiýasyny) işläp düzmek;
... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 88 | Добавил: Bagabat | Дата: 18.07.2022 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew

MENTALITETI ÖWRENIŞ YLMYNYŇ USULYÝETI

Ýokarda bellenip geçilişi ýaly, ylmyň islendik pudagyna mahsuslykda, mentaliteti öwreniş ylmynyň hem öz predmeti bilen birlikde usuly (metody) we usu ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 83 | Добавил: Bagabat | Дата: 18.07.2022 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew

MENTALITETI ÖWRENIŞ BARADA DÜŞÜNJE WE ONUŇ PREDMETI

Mälim bolşy ýaly, eýýäm iki asyr bäri, bütin dünýäde dürli döwletleriň alymlary adamzadyň durmuşyna juda uly täsir edýän “mentalitet” d ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 286 | Добавил: Bagabat | Дата: 16.07.2022 | Teswirler (5) | Теги: Serdar Ataýew