13:24

Geçmiş, haýyş...

GEÇMIŞ, HAÝYŞ...

Ýyllaň yzy hakydamda gatapdyr,
Ýatlamalar duwlanypdyr düýnüme.
Meň geljege örän gidesim gelýär,
Geçmiş, haýyş, indi artyk güýmeme.

Sahypasy täzelensin ömrümiň,
Kir-kimirden, goý, päklensin kalbymam.
Günler, süpür ajy ýatlamalary,
Ine, ýanan ýürek seňki! — Al munam!

Hawa, ýürek ýanan...
Häli-häzirem
Gözümi ýaşardýar hijran yzasy.
Söýenligim üçin jebir çekdim men,
Söýgim üçin berdi ykbal jezasyn.

Aýralyga çenli çydady ýürek,
A soň...
Soňam çydaberdi (neýlesin?!)
Ýöne bir gün güýz ýeline ykjadyp
Başyndaky täp-täzeje öýmesin,
Täze gelin sataşanda pete-pet,
Doňup galdy...
Soň uwlady ses edip...
Hatda, şol gün Günem, ýelem aglady,
Ýüregimiň ejirine esedip...

Her güýz gelip, köne ýaram gozgaýar,
Ýakan melek gelip girýär aklyma.
Meň geljege örän gidesim gelýär,
Geçmiş, haýyş, indi artyk saklama.

Sapa HOMMADOW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 423 | Добавил: Мylayym | Теги: Sapa Hommadow | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

«В огромном липовом саду…» / Goşgular - 02.01.2023
Амалтея / Goşgular - 15.02.2023
,,Ak gar ýagyp..." / Goşgular - 17.01.2023
Şygyr ekeni / Goşgular - 06.01.2023
Колыбельная / Goşgular - 13.02.2023
"Gökdepe mukamy" / goşgular toplumy / Goşgular - 12.01.2023
«Не ревновать и не клясть…» / Goşgular - 21.01.2023
"Şaglawuk saçlaryñ ýaýyp goýberdiñ..." / Goşgular - 14.02.2023
Перед маем / Goşgular - 16.01.2023
«Когда мы любим безотчётно…» / Goşgular - 10.02.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]