13:05

Göwher

GÖWHER

Bir damja ýaş bilen başlapdy dünýäm,
Çenden aşa dymdy bakyşym saňa.
Ýene-de gysgalan sözlerim süýnýär
Olary giň derýa serpmekden ýaňa.

Boý aldy köňlümde diken nahalym,
Bir gün kölgesinde günlerim görşer.
Käte boşlugyňda ýüzen mahalym
Aýamda jemlener bir gysym göwher.

Ýürege öwrülip başga bedende
Özüň bolup gürsüldemek kyn düşýär.
Bejergisin göterseň-de eliňde,
Ýürek ruhuň bilen bir-bir üzlüşýär.

Özümi oklamda ömrüň düýbüne,
Seni duýmak begendirýär henizem.
Salam ýollanymda bu gün düýnüme
Sesimden tanamaz günleriň birem.

Seýran OTUZOW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 446 | Добавил: Мylayym | Теги: Seýran Otuzow | Рейтинг: 0.0/0
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

"Yhlas bilen ak tozgañy seçeläp..." / Goşgular - 11.02.2023
Men dünýäň aşygy / Goşgular - 08.01.2023
"Gel, gowsy baryny başlaly başdan" / Goşgular - 23.01.2023
«Уж если кораллы на шее…» / Goşgular - 09.01.2023
Git! / Goşgular - 09.02.2023
Ene / Goşgular - 10.02.2023
Kalbyň ýaz, läläm / Goşgular - 01.01.2023
«Нисходит сумрак ночи бледной…» / Goşgular - 31.01.2023
«Когда придётся как-нибудь…» / Goşgular - 15.02.2023
Бог 20-го века / Goşgular - 02.02.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]