18:08

Güzeran

GÜZERAN

Seň sungatyň kime gerek obada,
Ol ýerde daýhandyr, çopanlar meşhur.
Traktoryň ýagyn maňlaýna çyrşap,
Toprakdan rysgalyn tapanlar meşhur.

Seniň zerurlygyň juda seýrekdir,
Haýsydyr üýşmeleň, toýly günlerde.
Onda-da her kim öz rýumkasy bilen,
A seň agzyň gurar, gürläp “münberde”.

Ol ýerde akyldar, danadyr senden,
Bir mahal “Alla ýok” diýen mollalar.
Iküç diňleýjiňem öz işi bilen
Turup gider, keýpiň derhal nol bolar.

Şäherde hak töläp çagyrarlar-da,
Hakyň ödelýänçä asarlar gulak.
Diňlärler, diňleýjiň köpeldigiçe,
Hanasyndan joşar ylhamly bulak.

Gaýdarsyň düşmänkäň bir süri goýnuň
Ýa-da on bäş gektar ýeriň garmagna.
Diňlensem, giderdim, ylhammy çalşyp
Obamyň bir salkym gelinbarmagna

Kerim HALLY.
Категория: Goşgular | Просмотров: 555 | Добавил: Мylayym | Теги: Kerim Hally | Рейтинг: 1.8/4
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Keçe kakaňda / Goşgular - 15.01.2023
Амалтея / Goşgular - 15.02.2023
На дне преисподней / Goşgular - 12.01.2023
Umytsyzlyk... / Goşgular - 13.01.2023
По поводу сборников «Русские символисты» / Goşgular - 22.01.2023
Saňa duşmazdan ozal / Goşgular - 27.01.2023
1-nji sentýabr duýgulary / Goşgular - 06.01.2023
Klasdaşlaryma / Goşgular - 01.01.2023
В вертепе / Goşgular - 01.02.2023
Стихи, сочиненные в день моего рождения / Goşgular - 27.01.2023

Teswirleriň ählisi: 5
0
1 345  
Mylaýym, uýam sizem soñky döwür Kerimhallydan yelmäp duran boldyñyz. Halayansyñ belki oñ goşgularny, ol öz işiñ.
Emma Sungat Gurbangeldi ýaly ussat şahyryñ goşgulary bilen şular ýaly şahyrsyrajak bolýanlañ goşgusy bir saytda efire goýberilse, saýtyñam işiniñ gaýtdygy . Ak çöregiñ gapdalyndan kommikorm hödürlän ýaly wink

0
2 345  
Edebiyatdyr sungat meşhur bolmagyñ serişdesi dal, Kerim. Hem meñzetmeleñ gödek, yerine duşmandir. Mañlayña yag çyrşamanam traktorçylyk edyarler obada. Eline ayagna ya goluna yag çyrşalsa çyrşalyandyr, yone mañlayna yag çyrşap yoren traktorçy goremzok obada. Baram bolsa edebiyatdan we sungatdan meşhur boljak bolyanlar yaly traktorçydygyny bildirjek bolup yoren artistiñ biridir. Münberde-de agzyñ guramayar, kepeyan bolmagy ahmal.

1
3 Pegas  
98
"Şahyr däldir ulus-ili güýmänler,
Adamlary özgerdýänler şahyrdyr..."

G.Ezizow

0
4 Durdyyewа  
132
Govy yazyar su

0
5 gadambez1986  
335
Su 345 ary koyen yalyla Kerim Hallydan

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]