07:27

Harasat

HARASAT

Şatlyk ýumdy gözlerin...
Gussa açdy, tersine.
Gamdan sürme çekdirdi
Gözleriniň hersine.

Elin çarpyp ýalňyzlyk,
O ýan, bu ýan garady.
Soň oturyp özüniň
Hiç haçan gutarmaýan
Uzyn saçyn darady.

Duw-ak edip ýüzlerin,
Mejal tapman durara,
Hyjuw, höwes mündüler
Gabat gelen ulaga.

Söýgem kem oturmady,
Goşun daňyp biline,
Taýýar bolup oturdy
Garaşýan dek birine.

...Duýgular ähli zady
Öňünden bilýärmişin.
Bu kalba bir sagatdan
Aýralyk gelýärmişin...

Aýgül GARAÝEWA.
Категория: Goşgular | Просмотров: 510 | Добавил: Мylayym | Теги: Aýgül Garaýewa | Рейтинг: 2.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Красная Шапочка / Goşgular - 14.01.2023
Мона Лиза / Goşgular - 09.02.2023
Два сонета / Goşgular - 23.01.2023
Tümlük, içgepletme hem-de ýekelik / Goşgular - 22.01.2023
Капитан Земли / Goşgular - 18.01.2023
Т.А.Кузьминской при посылке портрета / Goşgular - 12.02.2023
«Хорошо одному у окна!..» / Goşgular - 05.01.2023
Bagyşla, ezizim! / Goşgular - 06.01.2023
Н.Ф.Щербине / Goşgular - 04.02.2023
Aýralyk / Goşgular - 23.01.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]