21:53

IKI ŞYGYR

HORMATLY PRIZDENTIMIZ.

Arkaýyn ýaşaýas, ýatýas arkaýyn,
Dünýäň bagty çüwen raýatdyrys biz!
Munyň üçin hiç ýadaman işleýär,
Görelde Hormatly Prezidentimiz.

Watan "rowaçlygyň" ýylyna gelip,
Toýlarmyzy baýram edýär ilimiz!
Munuň üçin hiç ýadaman işleýär,
Ýörelge Hormatly Prezidentimiz.

Ak merkeziň aklygyndan paý alyp,
Hiç galmady alada ýa derdimiz.
Munyň üçin hiç ýadaman işleýär,
Görelde Hormatly Prezidentimiz.
Şonyň üçin bagtlydyr ilimiz,
Şonuň üçin alkyş aýdar dilimiz...

EJEMJAN HEM KAKAMJAN

Gözüm açyp görenim,
Ejemjan hem kakamjan.
Ähli zadyň seresi
Dermany siz göz damjaň.

Elim tutup ýöreden,
Ejemjan hem kakamjan.
Derdim uzakdan duýup,
Ilki ýüregi ajan.

Ulaldyp adam eden,
Ejemjan hem kakamjan.
Il alkyşyny alaryn,
Hiç galmaryn basyp çaň.

Size başym egikdir,
Ejemjan hem kakamjan.
Hiç ýüzüňiz utanmaz,
Bu ýürege berip jan.

✍Amangözel Gurbanowa
Категория: Goşgular | Просмотров: 379 | Добавил: ahallydan | Теги: Amangözel Gurbanowa | Рейтинг: 0.0/0
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Памяти С.Я.Надсона / Goşgular - 24.01.2023
Deprem / Goşgular - 13.02.2023
Бог / Goşgular - 31.01.2023
Легенда лет / Goşgular - 08.02.2023
Преосуществление / Goşgular - 18.01.2023
Gabriela Mistraly ýatlap... / Goşgular - 10.01.2023
«Над Феодосией угас…» / Goşgular - 14.02.2023
Гимн богам / Goşgular - 31.01.2023
Aramyz açyldy... / Goşgular - 08.02.2023
Maňa-da düşün! / Goşgular - 05.02.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]