22:11

Indi meni asla güýmemez günler...

INDI MENI ASLA GÜÝMEMEZ GÜNLER...

Indi asla meni güýmemez günler,
Indi asla meni eglemez wagt.
Iňňe deý kalbyma,
Çigit deý göwne
Sen girdiň bagtymyň buşlugy bolup.

Saçlary ýaz darap,
Näz darap göwni,
Berdi aklygymy gojaman daglar.
Gyssaň, gysymyňa sygmajak ömri
Bir gözel başbütin kalbyna baglap,
Tutuş barlygyma öwüşgin çaýdy.
Pikirlerim — serhoş, tükendi derdim.
Bulutsyz asmanda süýtmeňiz Aý deý
Meniň hyýalymy asmana gerdi.

Meni öz ýanyna äkitdi Aýym,
Älemi gördüm men göreçlerinde.
Birmahal başlanan soňuny saýman
Döwür bilen eden göreşlerim-de,
Ýeňişlem, ýeňlişlem — bary biderek,
Geçiren günlerim boş hyýal eken.
Meniň gözleglermiň baryna degjek
Gara gözleriňde goşgy bar eken.

Kapyýam, pikirlem diňe sen diýýär,
Alysdan aldym men hörpüni şygryň.
Ömrüň döwre degjek yşgyny duýýan,
Meniň bar edenim — ýalňyşym, dogrym
Özüňe äkitjek ýodalar eken.
Sen geldiň bagtymyň buşlugy bolup.
Ömrüme gussasyz peýzaž çekerin,
Indi asla meni eglemez wagt.

Aşyr HANOW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 427 | Добавил: Мylayym | Теги: Aşyr Hanow | Рейтинг: 1.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Русская весна / Goşgular - 10.01.2023
Git! / Goşgular - 09.02.2023
Bagyşla, ezizim! / Goşgular - 06.01.2023
,,Ak gar ýagyp..." / Goşgular - 17.01.2023
«Как некий юноша, в скитаньях без возврата…» / Goşgular - 07.02.2023
Deprem Ağıtı / Goşgular - 13.02.2023
Белой ночью / Goşgular - 06.02.2023
«Двух – жарче меха! рук – жарче пуха!..» / Goşgular - 07.01.2023
Алмаз / Goşgular - 09.02.2023
Beýle ýagdaý bolmawersin her kimde... / Goşgular - 13.01.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]