13:13

Kine

KINE

Gijäň gözi gussa bilen gamaşdy,
Umyt ýok säheriň şatlyk bererne.
Agtaranym,
düýşlerimde azaşdyň,
Kine galdy ýorgudymyň deregne.

(Eger söýgä oýun diýip düşünseň,
Irde giçde ýeňiş bolýar aýralyk)
Bagyşlara bir azajyk üşügmiz,
Awara deý gezip ýörkä,
aýňalyp,
Sämän pikir bilen özün aklaýar.
Buýr-bulaşyk düýş göräýseň,
unutma,
Mendirin şol,
Hergiz seni ýatlaýan,
Sensizlik derdiniň melhemi saýyp.
Aý ýüzüne perde çeken bulutlar,
Gijäň gussasyna kölgesin çaýyp,
Unutjak zatlarmy ýadyma salýar.

Seni bagyşlara sebäp gözleýän,
Tapyljagy gümanama ýakynka,
Hem gijäni oýarmaga dözmeýän,
Senli düýşli hyýallarym ýatyrka.

...Gowy arzuwlarňy, ýitirmän sakla,
Teselli bor,
birgün dünýeden irseň,
Hem tutaryk gözläp özüňi akla,
Eger men şu gije düýşüňe girsem.

Allanur ÇARYÝEW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 396 | Добавил: Мylayym | Теги: Allanur Çaryýew | Рейтинг: 4.0/3
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Послание П.Н.Каратееву / Goşgular - 11.02.2023
Afetinle sinama ALLAH’IM / Goşgular - 13.02.2023
Güýzdäki düýş / şol bir şygryň iki äheňi / Goşgular - 02.02.2023
Ot bilen oýun / Goşgular - 16.01.2023
Моабит дәфтәрләре / Goşgular - 09.02.2023
Pyşbaga bilen içýan / Goşgular - 06.01.2023
«Двух – жарче меха! рук – жарче пуха!..» / Goşgular - 07.01.2023
Tümlük, içgepletme hem-de ýekelik / Goşgular - 22.01.2023
«Над Феодосией угас…» / Goşgular - 14.02.2023
К Кюхельбекеру / Goşgular - 18.01.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]