03:24

Neçüýn şonda garaşmadyñ?!

NEÇÜÝN ŞONDA GARAŞMADYÑ?!

Gaýyp ýören umytlarmyň
Kä ýerlerin taraşladym.
Muny hiç wagt unutmaryn,
Neçüýn şonda garaşmadyň?

Bilýäňmi?
Ýüregmi berdim,
Ol şeýle bir arassady.
Belki egsilerdi derdim,
Şonda maňa garaşsadyň..

Ne gözel saçlarym bardy,
Birje gezek daraşmadyň.
Ýazgydymyz başga bordy,
Eger, şonda garaşsadyň.

Belki güler takdyr bir gün,
Ýürek düwseň dag aşmaga.
Gözlan zadyň tapdyr bir gün,
Gurbuň çatsa garaşmaga.

Sungat GURBANGELDIÝEW.

Категория: Goşgular | Просмотров: 476 | Добавил: Нawеran | Теги: Sungat Gurbangeldiýew | Рейтинг: 4.7/3
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

«Весна несла свои дары…» / Goşgular - 14.01.2023
Истина / Goşgular - 02.01.2023
Алмаз / Goşgular - 09.02.2023
«Мировое началось во мгле кочевье…» / Goşgular - 14.01.2023
Ýanyma gelýäň / Goşgular - 07.01.2023
Git! / Goşgular - 09.02.2023
Klasdaşlaryma / Goşgular - 01.01.2023
Hoşlanmakak aýtjaklarym / Goşgular - 08.01.2023
Senden öwrendim / Goşgular - 04.02.2023
Söýginiň güýji / Goşgular - 07.01.2023

Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Garaýolly  
27
,,Ne gozel saclarym bardy,
Birje gezek darashmadyñ" ???

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]