19:00

O ýer...

O ÝER...

Seniñ maña, meniñ saña garaşan,
Hal-ahwal soraşan,
Bir gün õýkeleşen,
Bir gün ýaraşan,
Ýerimiz - o ýer...

Duşuşsak duwlady baglañ ýapragy,
Õpdüñ beýhuş boldy çygly topragym,
Şatlandy hem asman çaldy depregi,
Toymuza garaşan ýerimiz- o ýer..

Gõwünden gõwrämi sogrup taşlady,
Ýapraklary sowuk "gowrup" başlady
Biri paşsa müñ birisi paşmady
Yhlasy puç bolan serimiz - o ýer..

Gujakladyñ sowuk howañ içinde
Ezizledim, daşymdan däl içimden
Arzuwy iberip gazlañ gõçünden
Asmana ugradan demimiz- o ýer...

Wepa, yşk bolmasa baglanmaz ykbal
Biz barmasak seret baglar haýykýar
Aýt, gelmeseñ, ýa gelmesem aýp bor
Ol bize, ol bize garaşar hokman
Biziñ duşuşmaly ýerimiz - o ýer...

Oguljennet BÄŞIMOWA
Категория: Goşgular | Просмотров: 437 | Добавил: Medinilla | Теги: Oguljennet Bäşimowa | Рейтинг: 3.5/4
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Ýene adaty gün / Goşgular - 15.01.2023
«Рожь вокруг волновалась… и шелест стеблей…» / Goşgular - 29.01.2023
«Над Феодосией угас…» / Goşgular - 14.02.2023
"Gara syýa bilen ýazyldy..." / Goşgular - 03.01.2023
"Beýnimiň içinde gopgun turzuşyp..." / Goşgular - 14.01.2023
«Только закрою горячие веки…» / Goşgular - 20.01.2023
Üzärlik / Goşgular - 06.01.2023
Возвращаясь / Goşgular - 14.02.2023
Истина / Goşgular - 02.01.2023
Красная Шапочка / Goşgular - 14.01.2023

Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Allanazаr  
314
Çyn söýen ýüregiň sesi eşdilip dur, oňat goşgy, söz ýok.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]