20:19

Pariž ýaly owadan sen...

PARIŽ ÝALY OWADAN SEN...

Pariž ýaly owadan sen,
Ýüregiň giň, asman ýaly.
Ýörän wagtyň tebigatam
Saňa gulak asýan ýaly.

Guşlar kesip saýramasyn,
Çisňemesin goýdy ýagyş.
Ýanýodadan akyp gelýäň,
Ýylgyryşyň öňem tanyş.

Diňe seniň aýak sesiň,
Birem sesi ýüregimiň...
Dünýä dymyp saňa bakdy,
Täri bar-ow ýöremegiň!

Gözlerime nur çaýyldy,
Güýç ýygnandy bedenime.
Söýdür, köýdür duýgulandyr,
Razy ähli edeniňe...

Ýaradanyň ýaradany,
Meni bagta birikdirdiň.
Häzir ýöräp gelşiň bilen
Ykbalyma girip gitdiň...

Ýazmyrat ÇÖRLIÝEW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 447 | Добавил: Мylayym | Теги: Ýazmyrat Çörli | Рейтинг: 0.0/0
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

«Высоко с темнотой сливается стена…» / Goşgular - 11.01.2023
Howlugýaňmy? / Goşgular - 08.01.2023
Они моих страданий не поймут / Goşgular - 15.01.2023
Колыбельная песня / Goşgular - 30.01.2023
"Näme bolsa, ýene bolsun şonçarak..." / Goşgular - 19.01.2023
«Не знаю, право, где я видел…» / Goşgular - 30.01.2023
«Тихо вечерние тени…» / Goşgular - 02.02.2023
Deprem / Goşgular - 13.02.2023
В Боге / Goşgular - 01.02.2023
Мона Лиза / Goşgular - 09.02.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]