14:05

Pelsepeler

PELSEPELER

Ýola çyksaň ýol bolar,
Bagt tapylar onsaňam.
Müňkür çykjak kän bolar,
Derde şärik bolsaňam.
Wagtdan ozup, geljegi,
Täzeleseň el bile.
Ile düşen keç ykbal,
Eder seni bergili.

Günler gama batyrsa,
Bala baty:r gijeler.
Ýazgydynda bar bolsa,
Çüwer gider bijeler.

Gün gerekmi? Ana, gör!
Aý gerekmi? Bar şolam!
Sen duýgyňy aýtmasaň,
Ýar tamşanar, ýar solar.

Aý, bu zatlar hijem-le,
Tükelleseň ynamyň.
Ýüze çykar hakykat,
Ýüzün ýyrtyp ýalanyň.

Ýagşy hyýal göwnüňi,
Gujagynda goterer.
Sen özüňi taparsyň
Owal-başda ýitirip.

Aşyr HANOW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 398 | Добавил: Мylayym | Теги: Aşyr Hanow | Рейтинг: 1.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Üzärlik / Goşgular - 06.01.2023
Слово / Goşgular - 07.01.2023
Ene / Goşgular - 10.02.2023
Seň göwnüň üçin / Goşgular - 06.01.2023
А.Л.Бржеской / Goşgular - 28.01.2023
Eje jan! / Goşgular - 06.01.2023
Белой ночью / Goşgular - 06.02.2023
Ива / Goşgular - 18.01.2023
Kalbyň ýaz, läläm / Goşgular - 01.01.2023
Голод / Goşgular - 14.01.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]