1 2 3 4 »
WAGTDAN ÖÑE GEÇMEK

Syýasy lider-ýazyjy gatnaşygy babatda hemişe şu ikisi ýadyma dü ... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 33 | Добавил: Gökböri | Дата: Düýn | Teswirler (0) | Теги: Soner Ýalçyn

ХУДОЖНИК ТУРКЕСТАНА – НИКОЛАЙ КАРАЗИН

Николай Каразин. Сибирские казаки исследу ... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 30 | Добавил: Haweran | Дата: 19.07.2023 | Teswirler (0) | Теги: Olga Ladygina

ÝAKUP ANNANUROW HAKYNDA

(Maral Annanurowanyň halk hudožnigi Ýakup Annanurow ... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 75 | Добавил: Haweran | Дата: 19.06.2023 | Teswirler (0) | Теги: Maral Annanurowa

ILKINJI SURATKEŞ ROBOT SERGI GURADY: OL DÖREDIJILIGIÑ ADAMA MAHSUS SUNGATDYGY HAKDAKY PIKIRI PÜÇEGE ÇYKARÝAR
... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 106 | Добавил: Gökböri | Дата: 29.05.2023 | Teswirler (1) | Теги: Çagla Üren

AŞGABAT ÝER TITREMESI - SURATKEŞLERIÑ ESERLERINDE

Şekillendiriş sungaty muzeýinde ... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 118 | Добавил: Haweran | Дата: 20.02.2023 | Teswirler (0) | Теги: Tamara Glazunowa

BIR SURATYŇ TARYHY

Türkmen şekillendiriş sungaty özünde birnäçe taryhy wakalary, t ... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 101 | Добавил: Bagabat | Дата: 20.02.2023 | Teswirler (0) | Теги: Döwletmyrat Durdyýew

MYRATMERGEN KULYÝEWIŇ "JORALARY": ADATY DURMUŞDAN TARYHA PELSEPEWI NAZAR AÝLAMAK

Nakgaşlyk, grafika, heýkeltaraşlyk ... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 167 | Добавил: Bagabat | Дата: 18.02.2023 | Teswirler (2) | Теги: Myratmergen Kulyýew

MAROKKO MEÝDANLARYNDA NÄMÜÇIN HEÝKEL VOK?

Marokkonyň patyşasy Hasan II kakasy üçin ýadygärlik dikdirmegi makul bildi, emma ýurduň Alymlar soýuzy muňa garşy çykdy.
... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 104 | Добавил: Gökböri | Дата: 24.01.2023 | Teswirler (0) | Теги: Hasan el-Eşref

TÜRKMENIŇ ADYNY ARŞA GÖTEREN

• Geçen asyryň meşhur hudožnigi Nazar Ýomudskini ýatlap...

Men şu ýazjak bolýan gürrüňimi mundan takmynan on ýyl öň hem "Çeleken" a ... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 149 | Добавил: Haweran | Дата: 16.10.2022 | Teswirler (1) | Теги: Ilmämmet Nuryýew

TISIAN

Tisian Weçellio (italýança: Tiziano Vecellio), 1488/1490-njy ýylda Italiýad ... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 114 | Добавил: Bagabat | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (5) | Теги: Tisian Weçellio

SOLMAZ MUHAMMEDOWANYÑ ESERLERINDEN BIR PARÇA

< ... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 150 | Добавил: Haweran | Дата: 14.08.2022 | Teswirler (1) | Теги: Solmaz Muhammedowa

SOLMAZ MUHAMMEDOWA: KYNÇYLYKLARY ÝEÑIP ARZUWYNA ÝETEN

Türkmenistanyň halk nakgaşy Solmaz Muhammedowa öz 65 ýaşyny kä ... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 121 | Добавил: Haweran | Дата: 14.08.2022 | Teswirler (0) | Теги: Solmaz Muhammedowa

МИР ГЛАЗАМИ ПЕРФЕКЦИОНИСТА. В ГОСТЯХ У ХУДОЖНИКА-КЕРАМИСТА СОЛМАЗ МУХАММЕДОВОЙ

Неравнодушных к творчеству Народного ... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 115 | Добавил: Haweran | Дата: 14.08.2022 | Teswirler (1) | Теги: Solmaz Muhammedowa

ТВОРЧЕСКИЙ МИР ТУРКМЕНСКОЙ ХУДОЖНИЦЫ ДУРСУН-СОЛМАЗ

С художницей Дурсун-Солмаз Мухаммедовой и её творчеством я знаком ... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 110 | Добавил: Haweran | Дата: 14.08.2022 | Teswirler (0) | Теги: Solmaz Muhammedowa

WLADIMIR MAÝAKOWSKIÝ

“Ajap Aşgabadyň gözel Swoboda prospektinden her sapar geçenimde, “bu beýik söz ussadynyň heýkel ... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 221 | Добавил: Haweran | Дата: 19.07.2022 | Teswirler (1) | Теги: Wladimir Maýakowskiý

TÜRKMEN HALYSYNDA LENINIŇ OBRAZY

Şekillendiriş sungaty muzeýiniň jaýynda beýik Leniniň 90 ýyllygyna bagyşlanyp açylan sergide W.I.Lenine bagyşlanyp dokalan türkmen halylarynyň ilkinji nus ... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 176 | Добавил: Haweran | Дата: 28.05.2022 | Teswirler (1) | Теги: Nury Hojamuhammedow

BENKSI, KIM SEN?

Habarçylaň köpüsiniň çaklamasyna görä, Benksi tahallusy b ... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 207 | Добавил: Bagabat | Дата: 17.05.2022 | Teswirler (2) | Теги: Serdar Ataýew

AZIMUSYŇ AÝDYM, KINO SUNGATLARYNYŇ SAZLAŞYGYNDAN DÖRÄN SURAT ESERLERINE SYÝAHAT

I ... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 174 | Добавил: Bagabat | Дата: 17.05.2022 | Teswirler (2) | Теги: Azimus

WEÝRAN BOLAN ÝOLLAR, AZAŞAN ÝOLAGÇYLAR

Eger-de deşik-deşik edilen, hapa reňk tegmilleri çyrşalan gaty kagyzy ýa-da b ... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 267 | Добавил: Haweran | Дата: 16.05.2022 | Teswirler (5) | Теги: Nury Hojamuhammedow

ÇYRPYNÝAN DUÝGULARYÑ OWAZY

Maral Annanurowanyñ ady togsanynjy we geçen 2000-nji ýyllaryñ metbugata giñden tanyşdyr. Maral gelnejäniñ zehini birbada üç ugurda: nakgaşlykda, poeziýada, publ ... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 135 | Добавил: Haweran | Дата: 13.04.2022 | Teswirler (0) | Теги: Maral Annanurowa