03:45

Sen ýok

SEN ÝOK...

"Sen ýok.
Bir gün gadryň biliner..."
(aýdymdan)

Sen ýok — gadryň hut şu wagtdan bilinýär...
Sen ýok — günler goňras reňke boýandy.
Jübütlere hemdem bolan Aý solup,
Guşlar eýýäm öňküden giç oýandy.

Sen ýok — ses ýok, meýmiredýän hyjuw ýok,
Sen ýok — dünýä tukatlandy (eýesiz!)
Sen ýok — ömür dowam etdi biperwaý,
Sen ýok — bu duýgulam galdy söýesiz.

Pasyllar ornuny çalşyp geldiler,
Ýaz-a ýaz däl,
Özün unutdy tomsam.
Ýatamda bagrymy kerçedi "Sen ýok",
"Sen ýok" ýüregimi gyýdy oýansam.

Ýaşlyk köýdi, höwes köýdi, yşk köýdi...
Gör, ýene nämeler terk eder meni!..
Düşünýänem ýogsa, ahyrsoňunda,
Hawa, şu "Sen ýok"-lar berkider meni.

Adam-da... küýsegden bagryň dilinýär...
Sen ýok, dünýäm, gadryň eýýäm bilinýär...


30.10.2018 ý.

Sapa HOMMADOW.

Категория: Goşgular | Просмотров: 464 | Добавил: Нawеran | Теги: Sapa Hommadow | Рейтинг: 3.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

К Кюхельбекеру / Goşgular - 18.01.2023
Осёл в уборе / басня / Goşgular - 14.02.2023
Истина / Goşgular - 02.01.2023
Senden öwrendim / Goşgular - 04.02.2023
Saňa duşup... / Goşgular - 06.01.2023
1-nji sentýabr duýgulary / Goşgular - 06.01.2023
Алмаз / Goşgular - 09.02.2023
Ýanyma gelýäň / Goşgular - 07.01.2023
Hoşlanmakak aýtjaklarym / Goşgular - 08.01.2023
Видение Иезекииля / Goşgular - 21.01.2023

Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Garaýolly  
27
Gowy goshgy

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]