23:43

Soltanşa Atanyýazowyñ "Şejere" kitaby Türkiýede neşir edildi

Şecere; Türkmenin Soyağacı

İnsan topluluklarını millet haline getiren kültürleridir. Ancak ve ancak aynı dili konuşan ve haliyle aynı tarih, din, örf, adet ve gelenekleri yaşayan topluluklar diğerlerinden ayrılarak kendilerine has bir birlik oluştururlar. Millet adı verilen bu birlikte kimlik ve ait olma duygusu millet hafızasını da oluşturan önemli iki unsurdur. Bu hafıza, bir milletin ayrı düşmüş unsurlarını, köklerine bakıldığında birçok özelliği çok eski zamanlardan beri yaşamaya devam etmelerinden de yola çıkarak bir araya getirebilir. Bir milletin fertlerinin bu gerçekleri bilmesi, benimsemesi, koruması ve geliştirmesi gerekir. Bu gerekliliğin yerine getirilmesi için yaşananlar kaleme alınarak gelecek nesillere ulaştırılmalı ve millet hafızası canlı tutulmalıdır. Prof. Dr. Soltanşa Atanıyazov'un Şecere (Türkmenin Soyağacı) adlı eseri, geçmişimizle geleceğimiz arasındaki köprüyü sağlamlaştırması, ayrı düştüğümüz kardeşlerimizle bizleri kökte birleştirmesi açısından önemlidir; kısacası yaşadıklarımızı yazıyla bizlere ulaştırılması açısından değerlidir. Bu tarz eserler, geçmişimizden güç almamızı da sağlayacaktır. Atatürk'ün de dediği gibi: Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

Stambul-2010, "Ötüken" neşirýaty.
Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 520 | Добавил: Gökböri | Теги: Soltanşa ATANYÝAZOW | Рейтинг: 3.0/1
Awtoryň başga makalalary

Edebiýat täzelikleri bölümiň başga makalalary

Kitapsöýüjileriň kluby - 23.08.2023
Doñýürek Oruell - 25.08.2023
Iki halkyñ bir şahyry: Magtymguly Pyraga bagyşlanan halkara ylmy maslahat - 16.06.2023
Türkmen ýazyjysy Ogulmaýa Saparowa baýraga mynasyp boldy - 25.07.2023
Всемирный день поэзии 21 марта - 21.03.2023
Türkmenistanly şahyr Watany wasp edip ýeňiş gazandy - 07.09.2023
Türkmen şahyra-hanymynyň şygyrlary halkara neşirde - 16.08.2023
Ýüzünji ýylynda - 02.02.2023
"Men her gün jahyllygymyñ astynda ezilýärin" - 24.08.2023

Teswirleriň ählisi: 3
0
1 Garaýolly  
27
Shejere,, altyn kitap

0
2 Can-Kurt  
127
Gaty gowy bolupdyr neşir edilen bolsa.

0
3 Jeksparro  
405
Ýazyjylaryň we dilçileriň nesil şejeresine öz pikir-düşünjeleri bilen ýakynlaşmagy dogry däl. Taryhçylaryň işleri möhüm diýip kabul edýärin...

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]