AGAÇ ÇAPMAÑ, ÝAKMAÑ!

Yslamda gonamçylykdaky agajy, oty, beýleki ösümlikleri çap ... Doly oka»
Категория: Ösümlik dünýäsi | Просмотров: 94 | Добавил: Gökböri | Дата: 02.08.2023 | Teswirler (4) | Теги: Osman Nury Topbaş

TÄSIN AGAÇLAR

Agaçlar – edil howa, ýylylyk, ýagtylyk, dartyş güýji (grawitasiýa), suw, iýmit ýaly ynsanyýetiň diriliginiň esasy sütünleriniň biri. Häzirki görnüşindäki agaçlar, alymlaryň ... Doly oka»
Категория: Ösümlik dünýäsi | Просмотров: 130 | Добавил: Bagabat | Дата: 30.08.2022 | Teswirler (1) | Теги: Serdar Ataýew

PAÝHASLY ÖSÜMLIKLER: ERTEKI WE ÇEPER HYÝAL

Adamzat siwilizasiýanyň tutuş folklory edil ynsan ýaly paýhasly ösümlikle ... Doly oka»
Категория: Ösümlik dünýäsi | Просмотров: 125 | Добавил: Bagabat | Дата: 29.08.2022 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew

AGAÇLAR PAÝHASLY (...MY?!)

Adamzat ösümlik dünýäsine diri jandarlaň siwilizasiýalarynyň biri hökmünde garamaga endik ... Doly oka»
Категория: Ösümlik dünýäsi | Просмотров: 185 | Добавил: Bagabat | Дата: 29.08.2022 | Teswirler (3) | Теги: Serdar Ataýew

Türkmenistan'da yetişen üzerlik bitkisi nasıl kullanılır? Üzerlik bitkisi nedir, faydaları nelerdir?
... Doly oka»
Категория: Ösümlik dünýäsi | Просмотров: 286 | Добавил: Gökböri | Дата: 26.05.2020 | Teswirler (0)

BAGDA BARLYGYŇ BAGTY BAR

Bagda barlygyň bagtyny gören ynsan hakda söhbet açmagyñ ekologiýa syýasatynyň çuňňur many-mazmunyna akyl ýetirmekde uly ähmiýeti bar. Ahal welaýatynyň Gökdepe etr ... Doly oka»
Категория: Ösümlik dünýäsi | Просмотров: 337 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 06.11.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şöhrat Mülkiýew

GÜÝZ NYGMATLARY

TYA-nyň Biologiýa we derman ösümlikleri institutynyň Botanika bagynda hem ösümlik dünýäsiniň köpdürlüligini artdyrmak, olary gorap saklamak boýunça işler ylmy esasda alnyp ... Doly oka»
Категория: Ösümlik dünýäsi | Просмотров: 502 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 01.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Maýa Bäşimowa

TUDANANYÑ PEÝDASY

Tut aga­jy önümçiligiň köp pu­dak­laryn­da çig mal bo­lup hyz­mat ed­ýän gym­mat­ly agaçdyr. Onuň ýap­rak­la­ry ýüpek gur&s ... Doly oka»

Категория: Ösümlik dünýäsi | Просмотров: 467 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.05.2019 | Teswirler (0)

JADYLY KÖK

Ýyrtyjylaryň şasy — ýolbars, guşlaryň şasy — bürgüt hasaplanyşy ýaly, ösümlikleriň şasy hem ženşen hasaplanýar. Hytaý dilinde «jen—adam» «şen& ... Doly oka»

Категория: Ösümlik dünýäsi | Просмотров: 581 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hemra ŞIR

TÜRKMENIÑ EREM BAGY

■ Türkmenleriň orta asyr seýilgähçilik sungaty barada

Türkmeniň eli degen zat inçe senet – gaýtalanmajak sungat.  Oguz handan gözbaş alyp gaýdýan türk ... Doly oka»

Категория: Ösümlik dünýäsi | Просмотров: 708 | Добавил: Нawеran | Дата: 17.12.2018 | Teswirler (1) | Теги: Jumadurdy Annaorazow

Botanika hakyndaky ylym

Botanika (grekleriň botane – ösümlik diýen sözünden) – ösümlikler hakyndaky ylymdyr. Bu ylym ösümlikleriň içki we daşky gurluşynyň köpdürlüligini, olaryň ýaşaýyş i ... Doly oka»
Категория: Ösümlik dünýäsi | Просмотров: 832 | Добавил: afrasyyap | Дата: 13.11.2018 | Teswirler (0)