1 2 3 »
SANLY YKDYSADYÝET SANSYZ MÜMKINÇILIK

Globallaşma prossesini dürli görnüşde emele getiripdirler. E.Meddisonyň “Dünýä ykdysadyýetiniň kontorlary 1-2030 ý.ý.” diýen kitabyna esaslanyp adamza ... Doly oka»
Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 23 | Добавил: Demirgazykly | Дата: 18.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Merjen Serbaşowa

EMELI AÑ

Emeli aň, bu adam aňynyňky ýaly bir ýa-da birnäçe ukyby bolan kompýuter u ... Doly oka»
Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 49 | Добавил: Haweran | Дата: 27.08.2023 | Teswirler (0) | Теги: Guwanç Serdarow

DÜNÝÄNI HALAS ETMEK ÜÇIN IKI ÝYL

Duýduryş jañlary näçe uludan kakylanda-da, eme ... Doly oka»
Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 88 | Добавил: Gökböri | Дата: 27.08.2023 | Teswirler (1) | Теги: Sewsen Ebtah

EMELİ AŇ: HOWPDAN HAS KÖP MÜMKINÇILIK, GORKUDAN HAS KÖP ÖSÜŞ

Soňky wagtlar emeli a ... Doly oka»
Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 102 | Добавил: hanturebs | Дата: 10.06.2023 | Teswirler (0) | Теги: Baýramgylyç Sapargylyjow

EMELI AÑ BILEN ÝOLDAŞLYK: "ŞONUÑ ÝALY ÝOLDAŞYMYÑ BOLMAGYNY ISLEÝÄRIN"

Tehnologl ... Doly oka»
Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 50 | Добавил: Gökböri | Дата: 09.06.2023 | Teswirler (0) | Теги: Ilham Talibi

ROBOTLARYÑ ÝYLY

Ýakymsyz habarlaryñ biri-de, emeli añ boýunça alnyp barylýan iş ... Doly oka»
Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 71 | Добавил: Gökböri | Дата: 07.06.2023 | Teswirler (0) | Теги: Sewsen Ebtah

UÇARMANSYZ DOLANDYRYLÝAN ISTREBITELLER EMELI AÑYÑ BUÝRUGY BILEN GARŞYÑA GIDIP, OPERATORLARYNY ÖLDÜRIP BILÝÄR
... Doly oka»
Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 116 | Добавил: Gökböri | Дата: 05.06.2023 | Teswirler (3) | Теги: Ahmet Mustafa

ÜSTI JEDELLI ILJINJI ROBOT JELEPHANASY

Heniz maliýeleşdirme tapgyryndaky jeleph ... Doly oka»
Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 279 | Добавил: Gökböri | Дата: 30.05.2023 | Teswirler (5) | Теги: Çelsi Ritşel

ROBOTLARYÑ we WIRTUAL-REAL SEKSUALLYGYÑ GELJEGI

Aşakdaky makalada Nil Ma ... Doly oka»
Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 138 | Добавил: Gökböri | Дата: 30.05.2023 | Teswirler (0) | Теги: Mark Twist, Nil Makartur

DÜWNÜK BEJERGISINDEN ADAMZADY ÝOK ETMÄGE ÇENLI: EMELI AÑYÑ GETIRJEK ON ÜÝTGEŞMESI

... Doly oka»
Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 104 | Добавил: Gökböri | Дата: 29.05.2023 | Teswirler (1) | Теги: Antoni Katbertson

DIPFEÝK KEZZAPLYGY

Tehnologiýa barha ösýär. Hünärmenler emeli añyñ saýlawlaryñ ... Doly oka»
Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 65 | Добавил: Gökböri | Дата: 27.05.2023 | Teswirler (0) | Теги: Ugurjan Ýyldyz

TÄZE BARLAGLARYÑ NETIJESI: EMELI AÑ ADAMZADY ÝOK ETJEK "ULY FILTR" BOLUP BILER

... Doly oka»
Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 113 | Добавил: Gökböri | Дата: 19.05.2023 | Teswirler (2) | Теги: Wişwam Sankaran

"ChatGPT"-ä MEÑZEŞ EMELI AÑ ENJAMY ADAMLARYÑ PIKIRINI OKAÝAR

Içiñdäki pikiriñi ... Doly oka»
Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 126 | Добавил: Gökböri | Дата: 07.05.2023 | Teswirler (1) | Теги: Çagla Üren

EMELI AÑ KYÝAMATY GOLAÝLAP GELÝÄR: MEN TÄZE ROBOT HOJAÝYNLARYMA "HOŞ GELDIÑIZ" DIÝÝÄRIN
< ... Doly oka»
Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 108 | Добавил: Gökböri | Дата: 06.05.2023 | Teswirler (3) | Теги: Raýan Kugan

EMELI AÑ ŞAHSYÝETE ABANÝAN HOWPMY?

Emeli añyñ bazardaky we jemgyýetdäki hakyky ... Doly oka»
Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 86 | Добавил: Gökböri | Дата: 06.05.2023 | Teswirler (0) | Теги: Tewfik Seýf

"ChatGPT"-ni DÖREDIJI: EMELI AÑ KYÝAMATY ÄHTIMALLY ELLI GÖTERIM

Ekranda "OpenAI ... Doly oka»
Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 120 | Добавил: Gökböri | Дата: 06.05.2023 | Teswirler (2) | Теги: Antoni Katbertson

"SAPIENS"-iñ AWTORY HARARI EMELI AÑDAN HOWATYRLY: "ADAMZADYÑ AMAN-SAG GALJAGY BELLI DÄL"
... Doly oka»
Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 134 | Добавил: Gökböri | Дата: 05.05.2023 | Teswirler (1) | Теги: Çagla Üren

EMELI AÑ WE ONUÑ NÄMÄLIM DÜNÝÄSI Täze eýýamy taslamak diñe inženerleriñ we işewürleriñ borjy ... Doly oka»
Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 84 | Добавил: Gökböri | Дата: 04.05.2023 | Teswirler (0) | Теги: Tewfik Seýf

"PYRAGY" SANLY GIŇIŞLIKDE

Durmuş täzelenişi talap edýär. Adam, tebigat, umuman-a tutuş barlyk pursatsaýyn täzelenmek ... Doly oka»
Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 147 | Добавил: Bagabat | Дата: 15.02.2023 | Teswirler (1) | Теги: Mätgurban Mätgurbanow

YZAGALAKLARMY ÖÑDEBARYJYLAR?

Ned Ludd…
Şeýle at bilen bir adamyñ ýaşap-ýaşa ... Doly oka»
Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 253 | Добавил: Gökböri | Дата: 15.12.2021 | Teswirler (1) | Теги: Soner Ýalçyn

1-20 21-40 41-44