15:58

Uklasym gelenok meniñ ýene-de...

UKLASYM GELENOK MENIÑ ÝENE-DE...

Saz gonupdyr ýüregimiň kirşine,
Aňk bolýan men, silleň akyp gelşine,
Ötegçi dünýäniň münüp gerşine,
Uklasym gelenok meniň ýene-de.

Gaýratyň pes bolsa, "Baş!" diýip bilmen,
Görüpler kösener, "Boş!" diýip bilmän,
Geçip barýan güne "Hoş!" diýip bilmän,
Uklasym gelenok meniň ýene-de.

Çaýym dursun, ýene biraz demine!
Eýäm entek degmese bor demime,
Başym goýup gijäň gyzgyn demine,
Uklasym gelenok meniň ýene-de.

Saňa ýaňy başladym men düşünip,
Ýatyn, yşky düşek edip düşenip,
Parlak ýyldyzlary Ýere düşürip,
Uklasym gelenok meniň ýene-de.

Täze dogan Aýy ýüzüme sylyp,
Otyryn tümlügiň perdesin syryp,
Bu ýüpek gijäni syrdaşym saýyp,
Uklasym gelenok meniň ýene-de.

Ogultäç ORAZTAGANOWA.

Категория: Goşgular | Просмотров: 400 | Добавил: Нawеran | Теги: Ogultäç Oraztaganowa | Рейтинг: 3.7/3
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Keçe kakaňda / Goşgular - 15.01.2023
Ýanyma gelýäň / Goşgular - 07.01.2023
К Кюхельбекеру / Goşgular - 18.01.2023
Git! / Goşgular - 09.02.2023
«В последний раз зову Тебя: явись…» / Goşgular - 13.02.2023
«Весна несла свои дары…» / Goşgular - 14.01.2023
«В часы недавнего паденья…» / Goşgular - 16.01.2023
На дне преисподней / Goşgular - 12.01.2023
Hoşlanmakak aýtjaklarym / Goşgular - 08.01.2023
Deprem Ve Tedbir / Goşgular - 13.02.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]