15:30

Ussada

USSADA

Gyşyñ tygy sogrulyplar bireýýäm,
Bat beripdir ýene uzak göçüne.
Ülje gülleriniñ ysy giripdir,
Penjireden otagymyñ içine.

Ýylylygy bilen joşguny bilen,
Yhlasy, soñlanmaz yşga utgaşyp,
Gör-le, Gurbannazar Ezizi dogran,
Ýazlaryñ zemine gelşi üýtgeşik.

* * *

Sary başatgyç bar baglañ başynda,
Şemal günleñ gaçyrypdyr eñkini.
Dygdanaklap galpyldaýar ýapraklar,
Elinden aldyryp asyl reñkini...

Gaýzygýar säherler çigregi bilen.
Ýylylyk duýlanok gijeden hergiz.
Gurbannazaryny baky ýitiren
Tukatlygy bilen ýas tutýar bu güýz.

Laçyn ÖWEZOWA.
Категория: Goşgular | Просмотров: 309 | Добавил: Mahymm | Теги: Laçyn Öwezowa | Рейтинг: 0.0/0
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

«Когда б могла душа на миг с себя стряхнуть…» / Goşgular - 08.01.2023
Одиночество / Goşgular - 25.01.2023
На пятидесятилетие музы 29 января 1889 года / Goşgular - 29.01.2023
Hat / Goşgular - 04.02.2023
«Муза, погибаю!.. Глупо и безбожно…» / Goşgular - 19.01.2023
Üzärlik / Goşgular - 06.01.2023
«Пошутила я – и другу слово молвила…» / Goşgular - 19.01.2023
Плач Ярославны / Goşgular - 05.01.2023
«Разгадал я, какие цветы…» / Goşgular - 09.02.2023
Самострел любви / Goşgular - 25.01.2023

Teswirleriň ählisi: 2
0
1 mango  
651
Laçyn hanym yazyň we güýziň suratyny gowy çekipdir, esasanam güýzi edişini haladym...
şu ýerde şahyryň adyny (gönüden göni iki gezek agzaman) gizlin görnüşde agzan bolsa hasam gowy bolardy hasaplaýan.
ýazyň, güýzüň diptihi* onsuzam şahyry janlandyryp bilipdir.

* - bir mayny aňladýan, iki bölekden ybarat eser.

0
2 Елена_Прекрасная  
462
Govy yazyan ekeni bu awtor.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]