08:48

Ýanyñ bilen alyp git!..

Kaskeñ "chi mai"-niñ sesi eşdilýa,
Bu günleriñ ýürekgysgynç deminden.
Dünýäniñ meñziniñ sary gaçypdyr,
Aýrylypdyr göz eglejek reñinden.

Ysgynsyz şemal bar gyrgy tüýdügiñ
Perdelerne, öz ugruna uruljak.
(bu görnüşler eger düýşe giräýse
Ony diñe ýamanlyga ýoruljak)...

Gör-ä neneñ meñzeş biziñ ikimiz,
(Men-ä sen. Sen bolsa hut meniñ özüm).
Ykbaly meñzeşiñ galdyrma gyşa,
Meni ýanyñ bilen alyp git güýzüm!

Laçyn Öwezowa.
Категория: Goşgular | Просмотров: 420 | Добавил: Raýdaş | Теги: Laçyn Öwezowa | Рейтинг: 0.0/0
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Men indi gidýärin / Goşgular - 15.01.2023
Şol gün diýsene!.. / Goşgular - 07.01.2023
«Не презирайте, бога ради…» / Goşgular - 23.01.2023
«Не ревновать и не клясть…» / Goşgular - 21.01.2023
Ракета / Goşgular - 24.01.2023
Колыбельная песня / Goşgular - 30.01.2023
«Сумрак за чёрным окном…» / Goşgular - 25.01.2023
Çüwdürim / Goşgular - 08.01.2023
"В мире таинственном и простом..." / Goşgular - 07.02.2023
Мона Лиза / Goşgular - 09.02.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]