17:25

Ýellerden sora!

ÝELLERDEN SORA!

Jadylapdyr neçüýn beýle söz meni,
Heý, söýgiden iren barmy, söý meni!
Men uçar giderin, şonda sen meni,
Aýak yzlam galan ýerlerden sora!

Neýleýir bu ýürekdäki doň meni,
Nirelerden taparsyň sen so-oň meni,
Oýarmaga dözmese-de daň meni,
Säherde öwüsen ýellerden sora!

Yşkym saýyp ýörkä öz şasy meni,
Gynandyryp bilmez kem-kösi meni,
Gursagyňa dolsa gül ysy, meni
baharda açylan güllerden sora!

Hüwdileýir bir ylahy heň meni,
Görersiň belki-de, Aýa deň meni,
Kim bilipdir, birden küýseseň meni,
Golun salgap galan günlerden sora!

Ogultäç ORAZTAGANOWA.
Категория: Goşgular | Просмотров: 419 | Добавил: Мylayym | Теги: Ogultäç Oraztaganowa | Рейтинг: 4.3/3
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Графу А.В.Олсуфьеву / Goşgular - 14.01.2023
«Если б в сердце тебя я не грел, не ласкал…» / Goşgular - 18.01.2023
Gabriela Mistraly ýatlap... / Goşgular - 10.01.2023
Şol gün diýsene!.. / Goşgular - 07.01.2023
«Не знаю, право, где я видел…» / Goşgular - 30.01.2023
Зеркало / Goşgular - 10.02.2023
Janymyň aramy / Goşgular - 06.01.2023
"Ýanwarda - gardan soñ durlanan asman..." / Goşgular - 12.02.2023
«Ты проходишь своей дорогою…» / Goşgular - 04.01.2023
«За какую ж вину и беду…» / Goşgular - 18.01.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]