20:00

Ýürege ýüzlenme

ÝÜREGE ÝÜZLENME

Menzilimiz — ynam, umyt, bakylyk,
Ýeň bermek bolmaýar, ýetmeli pellä.
Çünki ak ertirler berdi çakylyk,
Sagymyz, solumyz, ýolumyz del däl.

Duşýan şowsuzlyklaň bereli merkin,
Ýolumyzdan ürküzmesin zenzele.
Gowşama, ýüregim, gowşatma erkiň,
Biz ir-u-giç ýeteris şol menzile.

Haýyrdan, zyýandan paýymyz ýetik,
Şujagaz ömürem köp zat öwretdi.
Täze ýara alyp, könämiz bitip,
Durmuş bizi ýara bilen höwür etdi.

Ýat boldy ýakynlar, dost boldy ýatlar,
Kösenip öwrendik ýaşamagy biz.
Ykbaly ýyladýar gursagy otlar,
Gursagy köz edip ýaşamaly biz.

Söýgi bilen gazanylýar bakylyk,
Ýöne olam mümkin diňe seň bile.
Şonuň üçin düzüw Päli şa kylyp,
Gel, howlukman, ýeteli şol menzile.

Sapa HOMMADOW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 387 | Добавил: Pegas | Теги: Sapa Hommadow | Рейтинг: 4.0/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Mende başga, sende başga... / Goşgular - 23.01.2023
Русская песня / Goşgular - 12.02.2023
Они моих страданий не поймут / Goşgular - 15.01.2023
Çüwdürim / Goşgular - 08.01.2023
Jogabyny tapyp bilmedik sowalym / Goşgular - 08.02.2023
По поводу сборников «Русские символисты» / Goşgular - 22.01.2023
Зимний час / Goşgular - 03.02.2023
On bäş ýara / Goşgular - 20.01.2023
Aýal dogan! / Goşgular - 25.01.2023
«Я никогда не понимал…» / Goşgular - 18.01.2023

Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Gumlygelin  
8
Gowy gošgy jigim.Päli düzüwe ak ýol garaşýandyr enşalla.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]