03:53

Ýürekdeşe

ÝÜREKDEŞE

(Şahyr Gülnar Geldimyradowa bagyşlaýaryn)

Ýene-de oýamyň gijäň ýarymy?
Ýene-de bimaza edýärmi gussaň?
Ýene-de dört diwar gysyp-gowuryp,
Ýene-de depäňe ýakynmy asman?

Ýene bir nokady gözleriň bilen
Deşäýjek bolýaňmy?
Ýüregiň go:rmy?
Kalbyň dyrmalanyp, göwnüň döwülip,
Başyň dumanlymy?
Gursagyň darmy?

Ýene ýel düşdümi naçar ýüregňe?
Damarlaň dartylyp, kirşe döndümi?
Birsydyrgyn günler ýaly pikirler
Çakylyksyz gelip, ukyň böldümi?

Köňlüň kapasadan boşaýsam diýip,
Ýöne el-aýagyň bagly ýalymy?
Ýene-de birahat edýärmi dünýä,
Ýene-de oýamyň gijäň ýarymy?..

16.07.2018 ý.

Sapa HOMMADOW.

Категория: Goşgular | Просмотров: 473 | Добавил: Нawеran | Теги: Sapa Hommadow | Рейтинг: 4.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Gideňsoň / Goşgular - 06.01.2023
«День идёт…» / Goşgular - 08.01.2023
Ода на прибытие из Голстинии и на день рождения великого князя Петра Феодоровича 1742 года февраля 10 дня / Goşgular - 10.02.2023
Mynajat / Goşgular - 04.02.2023
Новогодняя / Goşgular - 15.01.2023
Русь глухонемая / Goşgular - 06.01.2023
Eger... / Goşgular - 25.01.2023
"В мире таинственном и простом..." / Goşgular - 07.02.2023
Уллин и его дочь / Goşgular - 10.01.2023
Ýer beriň sopulaň meýhanasyndan... / Goşgular - 01.01.2023

Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Garaýolly  
27
Sapa Hommadowdan yene-de bir ajap goshgy

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]