08:03

"Kakam gül sährany düşenip ýatyr"

Категория: Goşgular | Просмотров: 395 | Добавил: Gurgencli | Теги: Gurbandurdy Orazow | Рейтинг: 5.0/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Saýry gyz / Goşgular - 16.07.2024
Kakama / Goşgular - 26.06.2024
Garyşmaz / Goşgular - 29.05.2024
Magtymguly / Goşgular - 06.07.2024
Şol işandan / Goşgular - 12.06.2024
Dünýa hakda / Goşgular - 29.06.2024
Sendedir sende / Goşgular - 17.07.2024
Ýasama gül / Goşgular - 15.05.2024
Gitmek / Goşgular - 24.06.2024
Jojak zalym / Goşgular - 11.06.2024

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]