09:59

(Merhum dostuma...)

Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 531 | Добавил: Pegas | Теги: Sapa Hommadоw | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Oýlanmalar bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 2
0
1 Azat_Nurgeldi  
283
Hawa, wagt hemme derdiň, şol sanda aýralygyňam dermany diýýärler,emma wagt geçip küýseg kütelişen ýalam bolýar. Ýöne günlerde bir gün hakyda aňastynda möhürlenen
,ýatdan çykyşan gussaňy çekip çykarýarda hamala bu zatlar dek düýn bolan ýaly, ýok asyl edil häzir bolup geçýän ýaly hala düşürýär. Ýaraňy dyrmalap, onuň yzasyny täzeden çekmäge mejbur edýär.

0
2 Bagabat  
43
Küpür gepem bolsa, dostuňdan ol merhum bolup jyda düşeniň ýagşymyka ýa-da ol (ýa-da sen) merhum bolman?!

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]