16:16

Osman aga gaýdyp geldi...

Категория: Gutlaglar | Просмотров: 837 | Добавил: Нawеran | Теги: Oguljemal Çaryýewa | Рейтинг: 4.0/5
Awtoryň başga makalalary

Gutlaglar bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 9
0
1 Gumlygelin  
8
Uzak ömri bilen,geldigi bolsun.

0
2 Garadag  
128
Ýaşy uzak, döwletli ogul bolsun!

0
3 Raýdaş  
130
Ýazyjylañ durmuşyna degişli şeýle şatlykly wakalary ýetirip durmak ýazyjylañ hossarlarynyñ göwnüni galkyndyrmaga, okyjylary begendirmäge niýetenen gaty gowy asylly işdir. Adamlar biri-biriniñ şatlygyna şatlansa oña ýetesi näme bar?! Ýaşasyn Raýdaşlyk!
Agtyk ýaşy uzyn bolsun Oguldurdy ene!

0
4 Şahymerdan  
81
Oguldyr döwletiñ başy, gyzam bolsa göwün hoşy....

Ýaşy uzyn we ene-ataly çaga bolsun. Atasynyñ adyna mynasyp ogul bolup yetişsin.

0
5 Gülçin  
Uzak yaşasyn!

0
6 Zamza  
Adyna mynasyp adam bolup yetişsin!

0
7 Raziýe_Soltan  
16
Adyna we ady dakylan agirdin sarpasyny saklayan mynasyp perzent bolsyn.

0
8 Garaýolly  
27
Ömri uzak,ak bagty ýoldaşy bolsun.Osman Ödäň özi ýaly belent mertebeli bolsun.

0
9 Selcen  
Omri uzyn bolsyn

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]