Результаты 1-20 из 21 по запросу Bahadyr Ýenişehirliogly

BAHADYR ÝENIŞEHIRLIOGLY

Bahadyr Ýenişehirliogly, tanymal türk ýazyjysy, aktýor.

Bahadyr Ýenişehirliogly 1962-nji ýylda Türkiýäniñ Akhisar säherinde doguldy. Ol Izmir şäher munisipialetiniñ başlygy Ýenişehirli Ahmet efendiniñ agtygydyr.
Gelejekki ýazyjy liseýi tamamlandan soñ emperessionizmi içgin özleşdirmek üçin Pariže gitmekçi bolýar. Şonda ejesiniñ "kesik gulakly Wan Gog ýaly bolasyñ gelýärmi?" diýip igeneni üçin gitmegi goýbolsun edip, hukuk ugrunda...
Anketa » Мои статьи - 11.10.2019

MIŞ GİBİ YAPIYOR

Ne hazin ki kıyasıya bir harcama söz konusu. İnsan bu gönlü yeteceği halde yetmeyeceğine inanıyor gerçekten sevmeye. Düşüyor bu yüzden gafil bir âlimin peşine.
Apaçık ortada insanoğlunun aşkı kaybettiği. Aşktan ne anladığı ve içeriğinin ne olduğu ile ilgili beyanı süfli. Cahil bir sufinin peşinde debelendiğinden belli.
Belki anlayışsızlığının giderek katılaşmasından mıdır nedir kendine bile yumuşak yürekli olmayı bilemiyor. İkiyüzlü vaaz vermeyi seven...
Täzelikler » Filosofiýa - 25.06.2021

MUTLAK ADALET

Aklı ve vicdanı, insanı insan yapar.
Bilgiyi kullanma gücüne sahip olan akıl, ahlaki erdemlerin uygulanmasında etkendir.
Esas soru şu iğdiş edilmiş beyinler bilgiyi kullanabilir mi?
İster felsefi, ister kültürel temelli olsun insanın kendisini keşfedip tanımlaması kör düşlerden sıyrılması en büyük mesele değil mi?
Ben kimim?
Ve neyim? Sorusu kadim zamanlardan beri gelen kimlik arayışının merkezini oluşturur.
“Ben” ve “ötekinin”...
Täzelikler » Filosofiýa - 25.06.2021

PAYİTAHT

Başarmak köleleştirir mi bizi? Sanmıyorum başarmak aslında hak edenlerin savaşını hızlandırır.
Aklımızın sınırlarında nöbet bekleme zamanı. Unutmamak ve unutturmamak için.
Ne çok şeyi unuttuk ya da gerçeğe aykırı olarak kurgulandık. Aslında bunun için ne çok zorlandık ve acı çektik.
Dün tahrif edilmiş tarihi diziler için söylediklerini unutup bu gün sırf eleştirmiş olmak için son derece başarılı bir yapıma kendileriyle çelişerek bambaşka şeyler söyleyen...

ÖLÜMDEN KİM KORKAR SENİN KORKTUĞUN KADAR LANETLENMİŞ İSRAİL

Ey denizlere açılanlar ve denizlerdeki her şey, kıyılar ve kıyı halkları!
Efendinize yeni bir ilahi söyleyin. Dünya’nın dört bucağından onu ezgilerle övün… Çöl ve onun şehirleri, Kedar’ın oturduğu köyler seslerini yükseltsinler. Sela da oturanlar terennüm etsinler, dağların doruklarından bağırsınlar.
İsrail oğulları mazlum değil teröristtir.
Ey eziyet altındaki Filistinli insanlığın en parlağı sensin. İ...
Täzelikler » 2021/06/25 - 25.06.2021

SANATIN RUHU

Sanatın bir dalı olan Sinemanın var olan toplumun değerlerinden farklı ve bağımsız olmasını beklemek beyhude bir davranış olarak görünmektedir.
Türk sineması da, Dünya sineması da bu doğrultuda değerlendirilmeli. Türk sinemasının da Cumhuriyet tarihinin siyasi ve sosyal ve diğer unsurları bakımından gelişimi etkilenerek sürmüştür. Seküler bir anlayışın hükümranlığının propagandist bir uygulama ile topluma kabul ettirildiği durumlarda sinemanın bundan etkilenmeme...

SEVDİĞİNİ; TAŞTA, RUHTA, SUDA, EŞYADA.

Evrende hiçbir şey bağımsız değildir. Her şey bir enerjiyle birbirine bağlıdır. Madde dediğin nedir ki? Her şey özdeki enerjiden ibarettir. Bir titreşim, sarmal bir hal gibidir. Bu yüzden insan içindeki titreşimin farkına varmalı, enerjinin kaynağına kulaç atmalı, her şeyin özünün aynı ve tek merkezli olduğunu, aslında yok olduğunu anlamalı.
Mesafelerin olmadığını anlamalı. Farkındalığını artırmalı. Hiçliğin lezzetini kana kana içmeli. ...
Täzelikler » Filosofiýa - 25.06.2021

YAŞAM BİR İKTİDAR MI Kİ ÖLÜMÜ DÜŞMAN EDİNİR KENDİNE

Karanlıklar hep sürgit gitmiyor. Arınmak için bir nefes aralığı Ramazan. Zamanı geldiğinde aydınlığa çıkılıyor. Kâinatın sahibi insanı hep bunaltmıyor. Bir sıkıyor, bir bırakıyor, ayarını ölçüyor, gücünü sınıyor ve deniyor. Sabırlı olmalı adalet kutsaldır.
Hayat oyununun kuralları mutlaktır ve asla değişmez.
Ölüm ve doğum.
Bir hiç uğruna feda edilir mi? Ne vahşi bir çaba
Yitik bir nefesin tekrar hayata t...
Täzelikler » Filosofiýa - 25.06.2021

YİĞİT ÇINARLAR

İhtiyardı yaşlı dünya.
Evet, şanlı insan ihtiyardı.
Kadim bereket sona eriyordu.
Sıkıntılıydı.
Sarsılıyordu.
Ne çok buhran yaşanıyordu.
Yaşananlarınsa yaşanacakların yanında esamesi bile okunmayacaktı.
İnsanoğlu doğar, büyür, gelişir ve ölür derler, ölüm hakikatinin sadece insanlar için değil gezegenler içinde geçerli olduğu gerçeğinin acı tanıklık zamanlarıydı.
Gezegenler de ne kadar büyük olurlarsa olsunlar öm...
Täzelikler » Filosofiýa - 25.06.2021

ZİHNİ ZİFT’E ÇEVİRME

Son nefes anına kadar kötü kelamı ateşlerse insan kalbine saplanan okların şiddeti ile ne olduğunu anlamaya bile zaman bulamadan bir de bakmış nefesini tüketivermiş.
Acı kelamın kime isabet ettiğini bile göremez, son nefesini verir.
Zihnini zifte çevirenlerin kelamının temizliği olur mu hiç.
Kötü kelamı ilk çıkardığında insanoğlu ağzından işte o an ölmeye başlar. Yaşamak nefes almak demek değildir ki.
Kelam kor ateş haline gelirse, as...
Täzelikler » Filosofiýa - 25.06.2021

O SEN OLMASAYDIN BARİ

Ne acı ki şehrin karmaşasına karıştığımızda pek çok ayrıntı içinde kayboluyor, mekanikleşiyor, boğulmamıza sebep oluyoruz.
Usul usul boğulur mu insan. Nefessiz kaldığını hissetmez mi hiç. Hissetmiyormuş demek ki.
Eve dönüşlerinde bile iç koşuşturması devam ediyor günümüz insanının. Dörtnala kendi gerçeğinden uzaklara savruluyor adeta.
Huzurlu kişinin ücreti huzurlu yaşamdır, günümüz huzursuz insanoğlunun geliriyse kendisine cezadan başka bi...
Täzelikler » Filosofiýa - 25.06.2021

AŞK VAR…

Ölüm yaşamın ikiz kardeşi ama hangisi daha değerli.
Gerçeğe ulaşmak için gök kapıdan uçup gitmek mi? Yoksa gök kapıdan uçup gittikten sonra olacaklara hazırlanmak için doğmak mı?
Doğmak ile ölmek birbirinin içine girmiş bir anlamda. Doğarken ölür insan aslında. Zaman ve mekân kavramlarından sıyır fikri kemikten eti sıyırdığın gibi o zaman?
Ölüm ve doğum bizi duygusal anlamda ne çok tetikler. Ancak ölümün kendi dışımızdaki bir olgu olarak benimsenip ‘tü...
Täzelikler » Filosofiýa - 25.06.2021

IÑ BEÝIK SENETKÄR ALLATAGALADYR!

Durmuş käte görýän-u-eşidýän zatlarymyza täzeden akyl ýetirmegiñ wagtyny gözleýär. Şol wagt birnije zatlar aýan bolýar. 
Geñ galmak adam ogluna mahsus duýgy. Hawa, adamzat käwagt ýoluny urdurýar-da, öz günäsini taryhyñ üstüne atyp, üstüni örtäýýär. Gynansak-da, taryhy islegimize görä egildirip bükmek mümkin däl. Belkäm, üýtgewsiz taryhy ýoýup we egip-büküp bilersiñiz, emma muña taryh däl-de, masgarabazlyk diýilýär. Bu meseläniñ köki hak we a...


ÜÝTGEWSIZ ADALAT

Adamy adam edýan zat, onuñ akyl-paýhasy we wyždanydyr. Maglumaty ulanma ukybyna eýe bolan akylyñ ahlak kadalaryna uýmakda täsirli güýji bar.  Şu ýerde bir sorag ýüze çykýar: Tök bolan (biçilen) beýinler maglumaty ulanyp bilermi?
Ha pelsepewi, ha medeni binýady bolsun, tapawudy ýok, adamyñ özüni tanamagy üçin kör hyýallardan syrylyp-saplanmagy iñ uly mesele dälmi näme?
Men kim? Hem men näme? Bu iki sorag gadym zamanlardan bäri dowam edip gelýän özüñi t...

Täzelikler » Psihologiýa - 19.04.2019

PAÝTAGT

Başarnyk bizi ýesirleşdirýärmikä? Şeýledir öýdemok, sebäbi başarnyk mynasyplaryñ göreşini çaltlandyrýar.
Aklymyzyñ çäginde ýatdan çykarmazlyk we ýatdan çykartmazlyk üçin nobata garaşma wagty bar.
Biz nijeme zatlary unutdyk ýa-da hakykata çapraz görnüşde gurnadyk. Şeýdibem özümizi agyr ýagdaýa we kösenje saldyk.
Düýnki gün taryhy ýoýup ekranlaşdyrylýan taryhy teleseriallar üçin aýdan sözlerini unudyp bu günki gün oña tankydy göz bilen seretmek üçin iññän ýokar...

Täzelikler » Psihologiýa - 17.04.2019

BAHADYR ÝENIŞEHIRLIOGLY

Bahadyr Ýenişehirliogly, tanymal türk ýazyjysy, aktýor.

Bahadyr Ýenişehirliogly 1962-nji ýylda Türkiýäniñ Akhisar säherinde doguldy. Ol Izmir şäher munisipialetiniñ başlygy Ýenişehirli Ahmet efendiniñ agtygydyr.
Gelejek...

Bahadyr Ýenişehirliogly 1962 nji ýylda Türkiýäniñ Akhisar säherinde doguldy. Ol Izmir şäher munisipialetiniñ başlygy Ýenişehirli Ahmet efendiniñ agtygydyr.... Bahadyr Ýenişehirliogly 1985 nji ýylda Türkiýäniñ "9 njy sentýabr" (Dokuz Eýlül üniversitesi) uniwersitetiniñ hukuk fakultetini tamamlandan soñ erkin aklawjy bolup işläp ...
Täzelikler » - 2022-10-23 07:43:28

Bahadyr Ýenişehirliogly 1962 nji ýylda Türkiýäniñ Akhisar säherinde doguldy. Ol Izmir şäher munisipialetiniñ başlygy Ýenişehirli Ahmet efendiniñ agtygydyr.... Bahadyr Ýenişehirliogly 1985 nji ýylda Türkiýäniñ 9 njy sentýabr (Dokuz Eýlül üniversitesi) uniwersitetiniñ hukuk fakultetini tamamlandan soñ erkin aklawjy bolup işläp ...
Anketa » Мои статьи - 2019-10-11 17:28:51

Bahadyr ÝENIŞEHIRLIOGLY.
Täzelikler » - 2019-04-19 19:30:02

Bahadyr ÝENIŞEHIRLIOGLY.
Täzelikler » - 2019-04-17 08:26:05

Bahadyr ÝENIŞEHIRLIOGLY.
Täzelikler » - 2019-04-20 23:03:37


1 2 »