Результаты 1-8 из 8 по запросу Dürnabat Aşyrowa

ENÄNIÑ KEŞBI

Akgyz daň atan badyna oýandy-da, penjiräni açyp, baharyň hoştap howasyndan dem aldy. Penjiräniň daş ýüzünde burk urýan güllerdir miweli we saýaly baglaryň ygşyldysy onuň göwnüni göterse, guşlaryň jürküldeşip, özara düşünişmesi, asmandaky lemmerlemmer bulutlaryň emaý bilen süýşmesi, adaja öwüsýän şemalyň ösümlikleri herekete getirişi Akgyza täsin keýpiçaglyk berdi. Ol ...
Täzelikler » Hekaýalar - 21.08.2019

Dürnabat AŞYROWA.

Dürnabat AŞYROWA.

Dürnabat AŞYROWA.

Dürnabat AŞYROWA.

Dürnabat AŞYROWA.

Dürnabat AŞYROWA.
Täzelikler » - 2024-04-10 08:56:00

Dürnabat AŞYROWA, žurnalist.