Результаты 1-9 из 9 по запросу Nartäç Ýusupdurdyýewa

ÖMÜR SALLANÇAGY

(Ýazyjy Atajan Taganyñ eserlerinden)

Asmanda "Aglasy gelýän ak bulut",
"Aýylganç baharyñ jybarly güni",
"Lal perişde" geýip "Keseki" "Possun"
"Sergin şemal" küýsäp, ýöredi göni...

"Gijeki wakalar" - "Saragt galasy",
"Hajy aga": - "Uruş haçan gutarýar?"
"Serwi gelin", "Ogul", çekdi "Ýalñyzlyk",
"Gaýynene" umyt dañyn atyrýar...

Şükür, dyndy "Hasaplaşyk pursaty",
Jeñ gutaryp "...
Täzelikler » Goşgular - 29.06.2018

Nartäç ÝUSUPDURDYÝEWA ▶ PERZENTLERIME (Perzentlerim Çemene, Sähra, Mukama bagyşlaýaryn) Takdyrymyñ ýazan ýolundan gädip, Günleriñ ajysyn süýjüsin dadyp, Barýan ömrüñ ýaryn yzyma idip, ...

Nartäç ÝUSUPDURDYÝEWA ▶ "S" Söýgülim, seni soraglap, Señ saýañda saýalaýyn. Saba säher seni synlap, Señ saýañda saýalaýyn.

Nartäç ÝUSUPDURDYÝEWA ▶ GIRDAP Gandalladyñ gözleñ bilen erkimi, Durun indi butnap bilmän ýerimden. Dilim bir zat diýdi, ýüregim başga, Pikirlerim pytrap gitdi ...

Nartäç ÝUSUPDURDYÝEWA.
Täzelikler » - 2024-02-11 10:58:11

Nartäç ÝUSUPDURDYÝEWA.

Nartäç ÝUSUPDURDYÝEWA.

Nartäç ÝUSUPDURDYÝEWA.

Nartäç ÝUSUPDURDYÝEWA.