Результаты 1-9 из 9 по запросу Ogulnur Pirjikowa

KALBY ÝAZLY, YLHAMY DAŞGYNLY ŞAHYR GURBANÝAZ DAŞGYNOWY ÝATLAP

Şu gün — şahyr Gurbanýaz Daşgynowyň doglan güni.

Gurbanýaz Daşgynow 1948-nji ýylyň 3-nji oktýabrynda Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň «Gyzyl Baýdak» geňeşliginde dünýä indi.

Bu gün — meniň doglan günüm,
Özümden özge bilmedi.
«Ýaşyň gutly bolsun!» diýip,
...

Ogulnur Pirjikowa Ogulnur Pirjikowa

Ogulnur PIRJIKOWA, Türkmen döwlet maliýe institutynyñ talyby.

Ogulnur PIRJIKOWA, Türkmen döwlet maliýe institutynyñ talyby.

Ogulnur PIRJIKOWA.

Ogulnur PIRJIKOWA.

Ogulnur PIRJIKOWA, Türkmen döwlet maliýe institutynyñ talyby.

Ogulnur PIRJIKOWA.

Ogulnur PIRJIKOWA, Türkmen döwlet maliýe institutynyň talyby.