Результаты 1-20 из 38 по запросу Ogultäç Oraztaganowa

Ogultäç ORAZTAGANOWA 1. Anyk jogapdan başlasak: ýok, maňa ha hiç kim beýle sowaly bermändi. Ýöne sözi bilen, gözi bilen "Näme üçin ...
Täzelikler » - 2020-06-27 17:06:35

Ogultäç Oraztaganowa şygryýetde öz ornuny tapan şahyr. Birwagtlarda Türkmenistanyñ Gahrymany şahyr Gözel Şagulyýewa sorag beripdirler. Siziñ ähli goşgularyñyzyñ ýekeje setirini eşitdigim ...
Täzelikler » - 2022-04-12 10:07:05

Ogultäç ORAZTAGANOWA.

Ogultäç ORAZTAGANOWA.

Ogultäç ORAZTAGANOWA.

Ogultäç ORAZTAGANOWA.

Ogultäç ORAZTAGANOWA.

Ogultäç ORAZTAGANOWA.

Ogultäç ORAZTAGANOWA.

...Şeýdip, ýene täze köýnekler geýmek… Ogultäç ORAZTAGANOWA.

Ogultäç ORAZTAGANOWA.

" Ogultäç ORAZTAGANOWA.

Ogultäç ORAZTAGANOWA.

Ogultäç ORAZTAGANOWA.

Ogultäç ORAZTAGANOWA.

Ogultäç ORAZTAGANOWA.

Ogultäç ORAZTAGANOWA.

Ogultäç ORAZTAGANOWA.

Ogultäç ORAZTAGANOWA, şahyr.

» Ogultäç ORAZTAGANOWA.


1 2 »