14:55

Şumer-türkmen medeni baglanşygy

SÜMER – TÜRKMEN, KÜLTÜR BAĞLARI

5,000 Yıllık Sümer-Türkmen Bağları
(Tarih, Kültür ve Dil Açısından Bir Çalışma)

1- Güney Türkmenistan (Anau)dan bulunmuş simgeler (M.Ö.4000)
2- Elam öncesi harfler
3- Eski Sümer harfleri
4- Harappa (Hindistan)dan bulunmuş simgeler
(Masson, V. M. „ Das Land der Tausend Städte“ 1987 München, s. 38)

B. Gerey

Türkmenistan – Altıntepede bulunmuş saf altın ve yakuttan yapılmış Öküz başının heykeli - M.Ö. 4000 Bu heykel insanların ilk kez tarımcılığa geçmesinin simgesidir.
(Turkmeniya, 1987 Moskova, s. 31)
Atalarımızdan bize; “eskisi olmayanın yenisi de olmaz”, “geçmişini bilmeyenin geleceği de olmaz” gibi öğüt verici sözler kalmıştır. Onların binlerce yıllık tecrübesinden geçip, kuşakların düşüncelerinde yoğrulmuş bu sözlerin gerisinde büyük bir gerçeğin var olduğunu gün geçtikçe daha iyi anlamaktayız.
Sümerologların hemen hemen hepsi Sümer diline temeli Ural-Altay dillerinden oluşan bitişimli Agglutinativ (iltisakî) dil grubunda yer veriyorlar. Onlardan birkaçı Sümer dilini Ural-Altay dilleri veya Türk dili ile doğrudan doğruya akraba sayarak , hatta ona Proto-Türk dili diyerek adlandırmaktadır.
Tarihçiler ve Sümerologların çoğunluğunun Sümerlilerin Orta Asya’dan (Türkistan dan) Mezopotamya’ya göçüp gelmiş olmasının altını çizmeleridir.
Bu belirsiz tasvir edilen genişlikte yaşayan fevkalâde çalışkan ve yaratıcı kavimlerin oluşturduğu çeşitli uygarlıkların birbirine etkisi ve katılması sonucu tarımcılık ve ticaret ilişkileri, at beslemek ve araba üretmek, para kullanmak ve kredi sistemini yola koymak, dokumacılık ve el işleri, hükümet ve kanun, matematik ve tıp, bilimsel esasta yer sulama sistemi, geometri ve astronomi, takvim, saat, on iki hayvanlı takvim sistemi, yazı ve alfabe, kâğıt ve mürekkep, kütüphane ve okul yerleri, edebiyat ve saz sanatı, ressamlık ve mimarlık, tek Tanrıya inanç ve tek eşlilik, çeşitli süs eşyaları ve güzelliği korumak, yurt gelirlerini hesaplamak ve vergi sistemini düzenlemek vb. meydana gelmiştir.
Hem Amerika’nın hem de Avrupa’nın bugünkü kültürü Girit adası, Yunan ve Rum aracılığı ile, doğudan bu uygarlıktan alınarak meydan gelmiştir. Aryanların kendileri uygarlığın yaratıcısı olmayıp, belki onu Babil ve Mısır’dan almışlardır. Örneğin, Yunanlılar kendilerinden 3 bin yıl önce doğuda yaratılan ilim ve sanatı, savaşta yağmalanan ganimet veya pazarlıkta kazanılmış para gibi elde etmişler. Bunun sonucunda onlar, kendilerinin yaratma yeteneğinden fazla olan bir kültürü dışardan alarak sahip olmuşlardır.
Eğer biz de kendi kültürümüzün gerçek kurucularına saygı göstermek istersek, o zaman Orta Asya’ya şükranlar sunmalıyız.

Begmırat GEREY,
Berlin / 19 Mayis 2003.

www.turkmenhost.com/documents/Gerey/5000.htm

● NOT : Bu Yazı bilimsel bir çalışmadan alınmıştır. Yazının aslına ve tamamına yukarıdaki linkten ulaşılabilir.

Hazırlayan: Yılmaz KARAHAN.
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 270 | Добавил: Gökböri | Теги: Begmyrat Gereý | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Taryhy makalalar bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]