1 2 3 ... 57 58 »
RUSSIÝANYŇ DAGLIK GARABAGDAKI ROLY TÄZEDEN GÜÝÇLENEN DARTGYNLYKDAN SOŇ SORAG ASTYNA ALYNDY
... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 85 | Добавил: yaran_yagmur_9 | Дата: Düýn | Teswirler (3) | Теги: Mansur Mirowalеw

KITAPHANASYZ BOLMAZ!

Ilkinji nobatda...
Käbir maglumatlary agzap geçeýin. S ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 68 | Добавил: Gökböri | Дата: Düýn | Teswirler (2) | Теги: Soner Ýalçyn

PANAMA DOKUMENTLERINIÑ SYRY ŞU HATDA

"Panama dokumentlerinde" türk işewürleriniñem ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 78 | Добавил: Gökböri | Дата: 24.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Soner Ýalçyn

HEÝKELLERE we KÖÇE ATLARYNA GARŞY SÖWEŞMEK

Ukrainada rus medeniýetiniñ wekiller ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 107 | Добавил: Gökböri | Дата: 23.09.2023 | Teswirler (1) | Теги: Hakan Aksaý

PUTINIÑ YSLAMA BOLAN GARAÝŞY HAKDA

Gurhanyñ bary-ýogy bir ýerde etimologiýanyñ üst ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 216 | Добавил: Gökböri | Дата: 22.09.2023 | Teswirler (7) | Теги: Ýaşar Nury Öztürk

MILLI MESELE WE LENINIZM

Meşkow, Kowalçuk we başga ýoldaşlara jogap
... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 99 | Добавил: Haweran | Дата: 21.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Iosif Stalin

WATANYÑY TAŞLAP NIRÄ BARÝARSYÑ?

Kän kösençlikleri gördüñiz:
Linç edildiñiz. ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 118 | Добавил: Gökböri | Дата: 21.09.2023 | Teswirler (1) | Теги: Soner Ýalçyn

JELEPHANALARDAN ÇYKMADYK ÝAZYJYLAR

Şu gün biraz pynhanrak, "ýaramazrak" gürrüñlere ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 267 | Добавил: Gökböri | Дата: 20.09.2023 | Teswirler (3) | Теги: Soner Ýalçyn

ÖZÜÑI GÖRKEZJEK BOLMA ARZUWY

Siziñ ünsüñizi iñ köp näme çekýär:
Adamlaryñ e ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 184 | Добавил: Gökböri | Дата: 19.09.2023 | Teswirler (2) | Теги: Soner Ýalçyn

DÖREDIJILIK ADAMY NÄHILI BOLMALY?

“Lenin”, “Troskiý” ýaly awtobiografiki eserleriñ ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 100 | Добавил: Gökböri | Дата: 19.09.2023 | Teswirler (1) | Теги: Soner Ýalçyn

KIMLER KIMLER BILEN BILE!

Häzir ýurduñ ikisi öli, biri diri üç döwlet ýolbaşçysy b ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 375 | Добавил: Gökböri | Дата: 18.09.2023 | Teswirler (38) | Теги: Hakan Aksaý

JANLY LEÑÑEÇLER, ÝYLGYRYŞLAR WE RAKETALAR: GÜLKÜNÇ LIDERLER TOMAŞA GÖRKEZÝÄR

De ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 83 | Добавил: Gökböri | Дата: 17.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Tom Pek

OGLUNYÑ GANDARYNA DÖZMEDIK EÝRANLY ENE: "ÖÇ MENIÑ ÝÜREGIMI TERK ETDI"


Ogluny ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 150 | Добавил: yaran_yagmur_9 | Дата: 17.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Said Kemali Dehgan

ÇADYÑ, FRANSIÝANYÑ, RUSSIÝANYÑ ARASYNDAKY URUŞDA KIM ÜSTÜN ÇYKARKA?

Russiýanyñ ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 72 | Добавил: Gökböri | Дата: 17.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Mina Abdylfettah

ÇEPDEN GOPUP GALANLAR

Megerem olaryñ ýazýanlaryny diñe men okaýan bolsam gerek, be ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 74 | Добавил: Gökböri | Дата: 15.09.2023 | Teswirler (1) | Теги: Soner Ýalçyn

DÜNÝEWI ÝEWROPA we DINDEN DAŞLAŞMALAR

Bolup geçýän zatlary Ýewropanyñ köne kiml ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 107 | Добавил: Gökböri | Дата: 14.09.2023 | Teswirler (2) | Теги: Emile Amin

KÜLPETIÑ DILI ÝOK

Käbir gatlaklaryñ her ýyl endige öwrülen, öwrenşip giden temalar ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 85 | Добавил: Gökböri | Дата: 14.09.2023 | Teswirler (1) | Теги: Soner Ýalçyn

JADYGÖÝE ÖWRÜLEN JADY

Wladimir Putin olaryñ ne ilkinjisi, ne-de ahyrkysy. Jady ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 128 | Добавил: Gökböri | Дата: 13.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Bekir Uweýda

ÝER YRANMASY: MANY SARSANDA...

Olaryñ başyna düşen betbagtçylygyñ derdi paýlaşy ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 44 | Добавил: Gökböri | Дата: 11.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Abdyrahman Şalkam

TÄZE AFRIKA TÄSIRI

Afrikalylaryñ indiden beýläk özlerine gönügen bu global öñe ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 65 | Добавил: Gökböri | Дата: 10.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Jemal el-Keşki