03:41

Arwahlaryñ meýlisi / mistiki hekaýa

Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 779 | Добавил: Нawеran | Теги: Abdylla Kadyry | Рейтинг: 4.0/4
Awtoryň başga makalalary

Mistika we fantastika bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 2
0
1 Şirhan  
49
Edil şeýleräk "meýlisli" gürrüňi obada bir ýaşulydanam eşidipdim. Ýöne ol ýaşulyň aýtmagyna görä meýlise baryp oturan wagty öňüne nahar äberipdirler. Nahara "Bisimilla" diýip başlajak bolupdyram welin meýlisem ýok, naharam ýok, töwereginde hiç zat ýokmuşyn.

0
2 Нawеran  
9
Ozbek halky bilen turkmen halkynyñ ruhy we medeni yakynlygy beyleki türki halklara garanda, has yakyn, has meñzeş. Şonuñ üçin bu asly bir, doganlyk halkyñ "arwahly kyssalary" hem birmeñzeşräk beyan edilyar.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]