1 2 3 ... 8 9 »
GAR KEBELEKLERI

Ak gar, daňa çenli iş edip ýagan ak gar.
Oý ýeri belent, be ... Doly oka»
Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 245 | Добавил: Garadag | Дата: 30.01.2024 | Teswirler (8) | Теги: Sylapberdi Muhamow

KAPPADOKIÝA: ADAM WE HOWA

BS Conspiracy Universe

Bellik ... Doly oka»
Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 230 | Добавил: hanturebs | Дата: 08.11.2023 | Teswirler (4) | Теги: Baýramgylyç Sapargylyjow

ZÄHERLI TÄÇ

"Dördünji dünýädäki" iň gülkünç adamyň aňrybaş çynlakaý gürrüňlerini o ... Doly oka»
Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 208 | Добавил: hanturebs | Дата: 08.11.2023 | Teswirler (0) | Теги: Şyhnazar Durdyýew

SYNANYŞYK

Mikail Alagöze

Edebiýatyň teoriýasynda: "Adamy adama ... Doly oka»
Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 156 | Добавил: Gurgencli | Дата: 10.10.2023 | Teswirler (0) | Теги: Emre Bozkuş

METALLARYŇ OÝANYŞYÇüýreýär.
Şäher.
Öli şäher.
.. ... Doly oka»
Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 239 | Добавил: hanturebs | Дата: 07.10.2023 | Teswirler (3) | Теги: Baýramgylyç Sapargylyjow

AŞGABADYŇ BIOTEHNOLOGIK ÇAGY

2123-nji ýyl. 25-nji awgust. sagat 22:00 (GMT+5)
... Doly oka»
Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 334 | Добавил: hanturebs | Дата: 27.09.2023 | Teswirler (4) | Теги: Baýramgylyç Sapargylyjow

A, BIRDEN BOLMASA

Öýüň zaly haraba çalym edýärdi. Her tarapda çaşyp ýatan boş çüýş ... Doly oka»
Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 199 | Добавил: Gurgencli | Дата: 24.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Emre Bozkuş

WAGT PARADOKSLARY: MULTIÄLEM

Tötänden labоratoriýamda peýda boldym. Wagt we ... Doly oka»
Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 196 | Добавил: hanturebs | Дата: 22.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Baýramgylyç Sapargylyjow

ALTYN GOŞUN

Salman haýaljakdan gözlerini açdy, ol açyk meýdanda ýalaňaç ýatyrdy, d ... Doly oka»
Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 253 | Добавил: Injener | Дата: 19.09.2023 | Teswirler (2) | Теги: Rahman Zulfikarow

OL WE OL

Z12 ony görýänçä, söýgini adamlaryň bolgusyzlygyndan başga zat däldir ... Doly oka»
Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 149 | Добавил: Gurgencli | Дата: 17.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Ruhşen Dogan Nar

ZATURA

– Eje! Eje - diýip Denni Budwing gygyrdy.
Wolter bilen Dennin ... Doly oka»
Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 156 | Добавил: hanturebs | Дата: 16.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Kris wan Ollsburg

GIPNOZ

Smit psihoterapewt Jonyň ofisindäki oturgyçlaryň birine geçip oturdy ... Doly oka»
Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 172 | Добавил: murat_yousef | Дата: 03.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Google Bard, Murat Yousef

ÇÜWEGEN

Men bärde haýran galaýmaly derejede gowy üpjün edilen. Ýöne, ýadyňyzdan çy ... Doly oka»
Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 168 | Добавил: Bagabat | Дата: 02.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Robert Şekli

ÖLÜM PURSADY

Begli we Merjen durmuşynda täze bir sahypa açmak üçin kiçijik ... Doly oka»
Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 339 | Добавил: hanturebs | Дата: 20.08.2023 | Teswirler (8) | Теги: Baýramgylyç Sapargylyjow

NOSTALGIÝA

Her kim öz önüp-ösen ýerini küýseýär, şol ýerik gaýdyp gelesi gelýär, m ... Doly oka»
Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 275 | Добавил: Injener | Дата: 18.08.2023 | Teswirler (10) | Теги: Rahman Zulfikarow

LUNARIA

Geljekde, 3060-njy ýylda "Galaktiki barlaglar institutynyň" geografiýa böl ... Doly oka»
Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 207 | Добавил: hanturebs | Дата: 17.08.2023 | Teswirler (4) | Теги: Baýramgylyç Sapargylyjow

BIZIŇ DÖWRÜMIZDEN DÄL HATLAR

Kimden: dragoon@spacemail.com
Kime: toorgen ... Doly oka»
Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 183 | Добавил: Bagabat | Дата: 17.08.2023 | Teswirler (2) | Теги: Mariýa Galina

MANADYÑ BAŞDAN GEÇIRENLERI

Manat çölüň içi bilen köp ýol sökdi. Manat özine kiçije ... Doly oka»
Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 289 | Добавил: Injener | Дата: 16.08.2023 | Teswirler (1) | Теги: Rahman Zulfikarow

ÝUMURTGA

Sen ölmeziňden öň öýüňe gidýärdiň.
Awtoulag heläkçiligi bol ... Doly oka»
Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 200 | Добавил: hanturebs | Дата: 13.08.2023 | Teswirler (1) | Теги: Endi Weýer

AÑ, HOŞ GAL INDI!

Meniñ ölen günlerimi bellemedik bolsalar gowy boljak eken. Sebäb ... Doly oka»
Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 277 | Добавил: Injener | Дата: 11.08.2023 | Teswirler (3) | Теги: Rahman Zulfikarow