BÜTINDÜNÝÄ ÝYLGYRYŞ GÜNI!

1. 4-nji oktýabr – Bütindünýä ýylgyryş güni!

... Doly oka»
Категория: Saýtyň täzelikleri | Просмотров: 122 | Добавил: Bagabat | Дата: 04.10.2022 | Teswirler (4) | Теги: Serdar Ataýew

Hormatly agzalar we myhmanlar!
www.kitapcy.com edebi saýtynda ulanyjylar şu aşakdaky kategoriýalara bölünýär:

1). Myhman okyjylar: – Saýta agza bolmadyk ulanyjylar diñe paýla ... Doly oka»
Категория: Saýtyň täzelikleri | Просмотров: 713 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.09.2021 | Teswirler (8)

KITAPÇYNYÑ KITAPSÖÝÜJILERI ÜÇIN

Salam, adamlar!
Ýadyňyzda bolsa, men şu saýta "Garagumyň" gülleri diýen kitaby gözläp gelipdim..
Häzir men şol kitaby tapyp. elektron g ... Doly oka»

Категория: Saýtyň täzelikleri | Просмотров: 863 | Добавил: Adamzat | Дата: 21.12.2020 | Teswirler (25)

www.kitapcy.com edebi-çeper we taryh saýtynda eserlerini özi agza bolup ýa-da saýtyñ öz adminstrasiýasyna ugratmak arkaly çykyş edýän ýazyjy-şahyrlar öz durmuş we döredijilik ýollary bilen okyjylaryny ... Doly oka»
Категория: Saýtyň täzelikleri | Просмотров: 465 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 03.06.2019 | Teswirler (0)