1 2 3 ... 13 14 »
FUDZIÝAMA DAGY ÇYM GYZYLErkek: Näme boldy? Näme bolýar? Fuji p ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 40 | Добавил: hanturebs | Дата: Şu gün | Teswirler (0) | Теги: Isiro Honda, Akira Kurosawa

AMULDAN ŞOTLANDIÝA ÇENLI

• kitapcy.ru üçin ýörite s ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 132 | Добавил: Haweran | Дата: 20.05.2023 | Teswirler (0) | Теги: Oguljennet Bäşimowa

"GYZYLJA ŞERBETI" NE BEÝLE ÇETIÑIZE DEGDI?

Dünýäde Türkiýe ýaly tema baý, habar be ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 198 | Добавил: Gökböri | Дата: 10.04.2023 | Teswirler (5) | Теги: Altan Tan

ÝAŞ DRAMATURGLARA MASLAHAT

Gowşutgeldi DAŇATAROW, Türkmenistanyň halk ýazyjysy, dramaturg:

- Dra ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 108 | Добавил: Bagabat | Дата: 27.03.2023 | Teswirler (5) | Теги: Gowşutgeldi Daňatarow

TÜRKMENISTANYŇ AT GAZANAN ARTISTI GÜLÄLEK AKMYRADOWA

Gülälek bu günem hemişekileri ýaly teatra tarap ugrady. Onuň üç ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 174 | Добавил: Bagabat | Дата: 27.03.2023 | Teswirler (3) | Теги: Gülälek Akmyradowa

8-nji MART GÜNÜNDE TOMAŞA EDIP BILJEK 10 FEMINISTIK ÇEPER FILMIÑIZ

"Telma we Lu ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 127 | Добавил: Gökböri | Дата: 07.03.2023 | Teswirler (1) | Теги: Keremjan Karabatak

SADDAM HÜSEÝİNIÑ ÖÝÜNE GÜNBATARDAN SEREDIŞ: "HOUSE OF SADDAM"

"Saddamyñ öýi" (“ ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 229 | Добавил: Gökböri | Дата: 02.03.2023 | Teswirler (4) | Теги: Hakan Güngör

GYLYÇ BERDIÝEW WARRYGYŇ ROLUNDA

Warryk... Bu ady eşidende ýylgyrmaýan adamyny tapa ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 77 | Добавил: Haweran | Дата: 25.02.2023 | Teswirler (0) | Теги: Aşyr Mämiliýew

BEÝIK DAGLARYN AÝDYMY

• G A T N A Ş Ý A R L A R:

BAGŞY - DESSANY ALYP BARYJY
GÖK TAŇRY - ÝEDI GAT ÝER ASTYNYŇ WE DOKUZ GAT ÝER
ÜSTÜNIŇ TAŇRYSY. TÜRKÜŇ TA ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 75 | Добавил: Haweran | Дата: 16.02.2023 | Teswirler (0) | Теги: Ogulmaýa Saparowa

ZAKASPI TEATRAL SUNGATY TARYHYNDAN

(1919-1920-nji ýyllar)

... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 93 | Добавил: Haweran | Дата: 29.01.2023 | Teswirler (0) | Теги: Kömek Öwezow

ALTY GARLYÝEW KERIMIŇ ROLUNDA

“Uzakdaky gelinlik” kinofilmi Soýuzymyzyň ekranlaryna goýberilen gününden beýläk uly üstünlige eýe boldy. Film haýsy bir respublikada, haýsy bir raýonda, haý ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 135 | Добавил: Haweran | Дата: 18.01.2023 | Teswirler (1) | Теги: Aşyr Mämiliýew

1982-nji ÝYLDA FERHAN ŞENSOÝYÑ SPEKTAKLYNDAN SOÑ WAGŞYLARÇA ÝAKYLAN "ŞAN" TEATRY

1 ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 159 | Добавил: Gökböri | Дата: 11.12.2022 | Teswirler (1) | Теги: Erdem Ýylmaz

"ŞALARY-DA URÝARLAR"

Şu gün türk teatry üçin aýratyn möhüm gün. Şu gün Ferhan Ş ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 115 | Добавил: Gökböri | Дата: 10.12.2022 | Teswirler (0) | Теги: Burhan Şeşen

DOGAN DIDARY

Oýna gatnaşýanlar:

1. G e r e k , 18-25 ýaşlaryndaky gyz we 70-80 ýaşan ene.
2. K a s y m , 20-25 ý ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 129 | Добавил: kbalkanov4 | Дата: 08.12.2022 | Teswirler (0) | Теги: Kakajan Balkanow, Myrat Ömür

ROWAÝATA ÖWRÜLEN ÖMÜR

Ol ata-enesinden: – Gyzym, balam – diýen sözi eşitmedi. Asla olaryň kimdigini, neneňsi adamlar ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 250 | Добавил: Bagabat | Дата: 24.11.2022 | Teswirler (3) | Теги: Nowruz Gurbanmyradow

GÜLNAR ORAZGYLYJOWNA NURYÝEWA

Doglan ýeri: Aşgabat şäheri.
Doglan senesi: 1962-nji ýylyň 16-njy fewraly
... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 163 | Добавил: Bagabat | Дата: 24.11.2022 | Teswirler (1) | Теги: Akgül Saparowa

MENIÑ TOMAŞAÇYLARYM

Oýna gatnaşyanlar:

1. T e a t r y ň m ü d i r i .
2. M ü d i r i ň k ä t i b i .
3. H ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 150 | Добавил: kbalkanov4 | Дата: 14.11.2022 | Teswirler (0) | Теги: Kakajan Balkanow

HINDI KINOSYNYŇ ÄGIRDI

Hindi aktýory, kino prodýuseri we syýasatçysy Hindistanyň ü ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 204 | Добавил: Bagabat | Дата: 19.10.2022 | Teswirler (7) | Теги: Bägül Kakalyýewa

ORAZMYRAT GUMMADOW: GÖZELLIGIŇ AŞYGY

Türkmenistanyň halk artisti Orazmyrat Gummado ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 134 | Добавил: Bagabat | Дата: 13.10.2022 | Teswirler (0) | Теги: Akgül Saparowa

NOKADY NÄDIP DÜŞÜNDIRMELI?!

(Körpeler üçin sahna)

Gatnaşýarlar:
Alypbaryjy.
Mähri.
... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 169 | Добавил: Bagabat | Дата: 20.09.2022 | Teswirler (4) | Теги: Laçyn Pürjäýewa