22:00

Gurban / detektiw hekaýa

Категория: Detektiw proza | Просмотров: 1226 | Добавил: Нawеran | Теги: Nurhan Yşkyn | Рейтинг: 5.0/2
Awtoryň başga makalalary

Detektiw proza bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 9
0
1 Maxri  
surprised gorkunç hekaŷa gôzöñûme gelip gitdi

0
2 Raziýe_Soltan  
16
Ynsan mahirden kesilen wagty wagsylasmana baslayar. Çünki mähir dünýänin aýlanýan çarhydyr. Eger sen bir nahala suw bermesen ondan datly miwä garasmak samsyklykdyr. Çagada edil seyle sen ondan mähiri kem tutdunmy ondan hem rehime garasma.

0
3 Owwayev  
Juda güýçli ýazylan eser ekeni. Ýöne meniň pikirimçe bu hekaýanyň žanry "detektiw" diýip nädogry kesgitlenipdir. Psihologik triller diýlen bolsa dogry bolardymyka diýýärin.

0
4 Dunyagozel  
458
Gaty gorkunç eken dowamy ýokmyka? Bilesim geldi

0
5 Gumlygelin  
8
Ynsanyñ tüýsi bozulmasyn.

0
6 Gurgencli  
324
Oň okapdym:)

0
7 Orhideýa  
719
" -Heýem, adam öz balasyny gurbanlyk edermi?

- Meni-de edipdiler. Özem men olary hakykatdanam gurbanlyk etdim. Ene-atam bolsa meni öz elleri bilen gurbanlyk etdi, özem janym sagka başgalaryna paýlady. Ýeri, indi sen aýt, olarmy gassapmy ýa men gassap?"

Gaty gazaply...

0
8 Netflix  
776
От гениальности до безумия один шаг.

0
9 Zöhre  
1396
Iki gezek gaýtalap okadym.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]