21:12

Tudananyñ peýdasy

TUDANANYÑ PEÝDASY

Tut aga­jy önümçiligiň köp pu­dak­laryn­da çig mal bo­lup hyz­mat ed­ýän gym­mat­ly agaçdyr. Onuň ýap­rak­la­ry ýüpek gur­çuk­la­ry­ny idet­mek üçin esa­sy önüm bo­lup, onuň pi­le­sinden te­bi­gy ýü­pek ön­dü­ril­ýär. Tudananyň özi bol­sa, saz gu­ral­la­ry­nyň önüm­çi­li­gin­de peý­da­la­nyl­ýar. Tudana dür­li şer­bet­le­ri taý­ýar­la­mak­da datly önüm bo­lup, dü­zü­min­de bir­gi­den wi­ta­min­le­ri we mi­ne­ral­la­ry saklaýanly­gy üçin iň oňat mi­we­le­riň bi­ri ha­sap­lan­ýar. Şeýle-de, dür­li ke­sel­le­ri be­jer­mek­de iň go­wy se­riş­de­dir. Onuň dü­zü­min­de glýu­ko­za, fruk­to­za, or­ga­nik kis­lo­ta­lar, efir ýa­gy, C, E, K, PP wi­ta­min­le­ri, B wi­ta­min­ler top­lu­my we ka­ro­tin bar. Tudana öz dü­zü­min­de kal­siý, nat­riý, mag­niý, fos­for, ka­liý, sink, se­len, mis we de­mir ýa­ly mikroelement­le­ri sak­la­ýar.

Be­lok­la­ra, ug­le­wod­la­ra, klet­çat­ka­la­ra we beý­le­ki­le­re baý bo­lan bu mi­we ga­naz­lyk­da we be­de­niň alyş-ça­lyş prosesi­ni di­kelt­mek­de ula­nyl­ýar. Şeý­le hem öthal­ta­nyň ýol­la­ry­nyň nä­saz­ly­gyn­da we ga­ryn-içe­ge trak­ty­nyň kesel­le­rin­de has-da peý­da­ly­dyr. Ol dem alyş ýol­la­ry­nyň so­wuk­la­ma­syn­da, agyz boş­lu­gyn­da dö­re­ýän ýa­ra­lar­da täsir­li se­riş­de­dir. Ol pe­şew çy­kar­mak­da, üs­gü­le­wük­de, öý­ken so­wuk­la­ma­syn­da, bron­hit­de we böw­rek näsazlykla­ryn­da hem peý­da­ly­dyr.

Mad­da­la­ryň ça­lyş­ma­sy­nyň nä­saz­ly­gyn­da, ýag ýygnamak­da, ýü­rek-da­mar ul­ga­my­nyň ke­sel­le­me­sin­de tu­danany iý­mit sa­na­wy­ňa goş­mak mas­la­hat be­ril­ýär. Tudananyň dü­zü­min­dä­ki köp fos­for göw­re­li eneler, talyplar we ylym bi­len meş­gul­lan­ýan­lar üçin ta­pyl­gy­syz önüm­dir. Tu­dananyň dü­zü­min­dä­ki ka­ro­tin, C we E witamin­le­ri, şeý­le hem se­len güýç­li te­bi­gy antioksidantlar hasap­la­nyp, be­de­ni köpsan­ly nä­hoş­luk­lar­dan we zyýanlar­dan go­ra­ýar.

"Zaman-Türkmenistan" gazeti.

Категория: Ösümlik dünýäsi | Просмотров: 420 | Добавил: Нawеran | Рейтинг: 4.0/1
Awtoryň başga makalalary

Ösümlik dünýäsi bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]