07:29

Wiktor Gýugodan sözler

WIKTOR GÝUGODAN SÖZLER

- Iñ uly alyp biljek aryñ bagyşlamakdyr, we garşyñdaka berjek iñ owadan jogabyñ ýylgyrmakdyr.

- Maña yagyşyñ nähilli ýagýandygyny düşündirme-de, başarsañ, ýag.

- Ölenden soñ ýaşamak isleseñiz, ýa okanyña degjek zatlar ýazyñ, ýa ol barada ýazylmaga mynasyp işler ediñ.

- Ertirki günüm mundan gowy bolar diýip umytlaryñ içinde ýaşayarys, näme, bu gun düÿnüñ ertiri dälmidi?!

- Zenanlar özüne dözülen her bir öýke-kinäni bagyşlaýarlar, ýone ölende içinde gidýär.

- Ölmek bir kyn zat däldir, adam şekilli ýaşamak kyn.

- Gülmek üçin bagtly bolmaga garaşsañ gülmänjik dünýäden ötersiñ.

Wiktor GÝUGO.
Категория: Sözler | Просмотров: 508 | Добавил: Нawеran | Теги: Wiktor Gýugo | Рейтинг: 4.5/4
Awtoryň başga makalalary

Sözler bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]