13:34

Sowuk kejebe

SOWUK KEJEBE

Owgan urşuna gatnaşan, zapasdaky esgeriñ haýyşy boýunça ýazylan elegiýa.

Gulluk etmeli bolduk,
Mundan baryp Owgana.
Ah, şol Owgan uruşy 
Başym goýdy gowgaýa.

Daglykdan çykan gülle,
Degip, aldy Toýçyny.
Näletledim göklügne,
Gülw gyrkan gaýçyny.

Ene-atañ yhlasy,
Ýetişmedi dadyna.
Dostumyñ gany siñdi,
Şum ajalyn adyna.

Heseliñ söýgüsi-de
Çyrlak bolup çyrlady.
Gaýa güwläp gaýdansoñ,
Dagda gaplañ arlady.

*  *  *

...Ak kejebe guruldy,
"ZIL" maşynyñ üstüne.
Ýaýramady jañ sesi,
Ýeriñ belent-pestine.

Adamlar müýnli ýaly,
Zenanlar geýdi gara.
Gözýaş bolup ýürekleñ,
Awusy damýar ýere.

Meniñ ýüregmi ezip,
Ene bwter aglaýar.
Ak tutynyñ pürçügi,
Gözýaş degip galgaýar.

*  *  *

Açyp alçak ýüregni,
Ak hat alyşan gözel,
Ýetmek üçin wysala,
Kän-kän garaşan gözel.

Algyr guşun aldyryp,
Özün goýberdi ýere.
Gözýaşlara öwrül-de,
Ere ýüregim, ere!

*  *  *

Gyz münmeli kejebä,
Mündürdiler Toýçyny.
Bakylygyñ goýnuna,
Gönderdiler Toýçyny.

Jansyz, sowuk kejebe,
Hiç gözümden gitmeýär.
Her pürçügi bir gülle,
Ýarasy hiç bitmeýär.

Toýçyñ ene-atasy,
Her görende garamy,
Menden dostumy gözläp,
Gozgaýarlar ýaramy.

Heselden-de gaçýaryn,
Toýçy düşüp ýadyma.
Gyş-da ýaşa gark bolýar,
Meni gören badyna.

Ah, Owgan, Owgan, Owgan,
Ne güne goýdy gowgañ!

1996. 

Nazly TUWAKGYLYJOW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 381 | Добавил: Нawеran | Теги: Nazly Tuwakgylyjow | Рейтинг: 3.7/3
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

«Пойдем купить нарядов и подарков…» / Goşgular - 22.01.2023
Ymtylyş... / Goşgular - 13.01.2023
Ýoklugyňda / Goşgular - 22.01.2023
Красная Шапочка / Goşgular - 14.01.2023
Истина / Goşgular - 02.01.2023
«Только закрою горячие веки…» / Goşgular - 20.01.2023
Iň ýakymly aýdym / Goşgular - 06.01.2023
Голод / Goşgular - 14.01.2023
Umytsyzlyk... / Goşgular - 13.01.2023
Günäsizlerim / Goşgular - 15.01.2023

Teswirleriň ählisi: 2
0
1 tankytçy  
Gowy goşgy

0
2 Gumlygelin  
8
Bu urşuñ salan ýarasy her obada bar...Owgan urşunda wepat bolan ýigitleñ ýatan ýeri ýagty bolsun...

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]