09:14

Ussada

USSADA

● Belli terjimeçi, mährem halypam Annaly Berdiýewe

Annaly halypa, şygryñ gallajy,
Ýörsüñ öz takdyryñ özüñ ýazyp sen.
Ýüregiñden ýasamadyñ aldajy,
Gezdiñ ony il ýüregne ýüzüp sen.

Men bilemok haýsy ykbal oýadan,
Başyñ - gowga, ýüregiñi gaý eden,
Ejiz göwräñ güýçli uçut gaýadan,
Käte uk bagy dek üzük-üzük sen.

Topraga ýapyşyp, ýörsüñ güneşläp,
Kiçi paýy müñ bölege üleşläp,
Ýamanlaryñ ýüreginde gulaçlap,
Ýagşylyk zerresin alýañ süzüp sen.

Daýhan däl, ýer gatyn görýär gözleriñ,
Işçi däl, çekiç deý urýar sözleriñ,
Nury artar saña duşan ýüzleriñ,
Aslyñ ýagşyzada - kalba gözük sen.

Zehiniñ ezeli hakdan, Alladan,
Her setiriñ ak bugdaýa, galla deñ,
Ýakut gaşly, egremçesi tylladan,
Balygyñ içinden çykan ýüzük sen!

Süleýman ILAMANOW.

Категория: Goşgular | Просмотров: 345 | Добавил: Нawеran | Теги: Süleýman Ilamanow | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Ýaşlygymyzyň şaýady / Goşgular - 06.01.2023
Зарница / Goşgular - 02.02.2023
Ýene adaty gün / Goşgular - 15.01.2023
«Моя земля хранит покой…» / Goşgular - 09.02.2023
Deprem / Goşgular - 13.02.2023
Umytsyzlyk... / Goşgular - 13.01.2023
Göwün ýüwürtme / Goşgular - 06.01.2023
Возвращаясь / Goşgular - 14.02.2023
«Весенней полночью бреду домой усталый…» / Goşgular - 03.02.2023
Ýoklugyňda / Goşgular - 22.01.2023

Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Garaýolly  
27
Annaly Berdiyewiñ goshgylarynda Mammet Seyidowyñ,Yylgay Durdyyewiñ stili duyulyardy.Ajayyp terjimecidi.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]