21:53

Zelili

ZELILI

Jeýhun gol uzadyp Bahry-Hazara,
Senden alýar güýç-gaýraty, Zelili.
Sözleriñ öwrülip göwhere-zere,
Ýitirmändir görk-gymmaty, Zelili.

Alkyşlaryñ bilen beýgelen daglar,
Şygyrlaryñ bilen eýlenen çaglar,
Gül-pürçek gujagna düşen meýdanlar,
Gördi senden kän hormaty, Zelili.

Gözleriñ düşüpdir nurly zamana,
Gara öý - gün görmedik dek hamana,
Ejir berip gelen her musulmana,
Parçalapsyñ bar zulmaty, Zelili.

Ýigitleriñ iş kylanda pert bolup,
Ýow-ýagyñ dahana düşdi gurt bolup,
Gözelleñ söz berdi misli mert bolup,
Saklamaga salykaty, Zelili.

Gyzlaryñ geýipdir elwan-alyny,
Üýşürip saçagna nygmat baryny,
Hersine "Kaksyn - diýp - ýürek taryny -
Beripsiñ sen sahawaty, Zelili.

Görseñ tanamarsyñ Türkmenistany,
Ne gyşy galypdyr, ne-de borany,
Häzir Diýar şöhrat DIÝARY, şany -
Dilden düşmez delalaty, Zelili.

Azat dillerinde ýürek galkynar,
Il-günüñ ýaşaýar meñzäp ýalkyma,
Dolandy döwranlar dogan halkyña,
Gel, görmäge adalaty, Zelili.

Fahreddin ALYÝEW,
azerbaýjan şahyry.

Terjime eden: Ahmet MÄMMEDOW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 323 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Fahreddin Alyýew | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

"Gara syýa bilen ýazyldy..." / Goşgular - 03.01.2023
Ýaşlygymyzyň şaýady / Goşgular - 06.01.2023
Сон весталки / Goşgular - 13.02.2023
Послание П.Н.Каратееву / Goşgular - 11.02.2023
Письмо к*** / Goşgular - 04.01.2023
Песня / Goşgular - 08.02.2023
Geçdigiçe geň göremok / Goşgular - 24.01.2023
«Там, в полусумраке собора…» / Goşgular - 14.01.2023
Dost / Goşgular - 23.01.2023
Saňa / Goşgular - 06.01.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]