DIÝDIM - DIÝDI

Diýdim: melekmiň ýa beşer? Diýdi: men - men her ikisem.
Diýdim: asalmyň ýa şeker? Diýdi: men - men her ikisem.

Diýdim: gözellik bagynyň nowgülimiň serwi ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 323 | Добавил: Raýdaş | Дата: 24.07.2019 | Teswirler (2) | Теги: Kemal Hojendi

PYÝALA

Yşk mülkümni eýeläp, saldyñ meni bu hala,
Bak, aklymny aldyrdym, düşüp senli hyýala.
Tapmas oldum bir jogap dörän sansyz sowala,
Dert olduñ, goýduñ gitdiñ meni ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 385 | Добавил: Nurdan | Дата: 24.07.2019 | Teswirler (1) | Теги: Gülşirin Hanowа

MEN KIM?!

Bir pursatlyk egleniñ,
Aýak çekiñ adamlar.
Men kim?!
Kimligimi aýdyñ siz maña
Özüm tanadyñ özüme,
Ornum nirede bolmaly,
Ýaşyrmañ-da hiç ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 422 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 24.07.2019 | Teswirler (5) | Теги: Aknur Rozyýewa

HARBY ÝYLLARYÑ POEMALARYNDA RUS TEMASY, RUS GAHRYMANÇYLYGY

Beýik rus halky Beýik Wa ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 414 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 24.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Begmyrat Ussaýew

The material has been deleted by the copyright holder.
Просмотров: 370 | Добавил: Bagabat | Дата: 24.07.2019 | Teswirler (2)

ÝAÑLAN, DUTAR!

Gör, niçik kän elektrogitara,
Ýöne, hormat goýýan köne dutara.
Moda däl diýp ýüz öwürmen olardan,
Ol has oñat täze gitaralardan.
Ýañlan, dutar! ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 367 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 24.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Andreý Bažanow